Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hayvanlarda Poliuri Ve Polidipsiye Tanısal Yaklaşım
Ders Kodu: VİH653
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 0
Kredi: 1
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Sığır, koyun-keçi, at ve köpek-kedilerde su dengesinin primer bozuklukları (sentral Diabetes insipidus, nefrojenik Diabetes insipidus ve psikojenik polidipsi) ve poliuri ve polidipsinin diğer önemli nedenleri (hiperadrenokortisizm, kronik böbrek yetmezliği, pyelonefritis, piyometra) kan, serum biyokimyasal profil ve idrar analizlerinin değerlendirilmesidir.

Özet İçerik

Bkz. içerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kerem URAL
Öğrenme Çıktıları
1.Ruminantlar, at ve köpek-kedilerde poliüri/polidipsinin nedenlerini bilir.
2.Poliüri/polidipsi ile seyreden hastalıkları tanımlar.
3.Ayırıcı tanı kapsamında laboratuvar bulguları kullanır.
4.Uygun sağaltım metodunu belirler.
5.Hastanın prognozunu belirler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Larry P. Tilley, Francis W. K. Smith; Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Canine and Feline, 5th Edition. Wiley-Blackwell, 2011
2.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
3.J. D. Bonagura, D. C. Twedt; Kirk's Current Veterinary Therapy XIV: Small Animal Practice. WB Saunders, 2009
4.Nelson, Richard W., C. C.Guillermo. Small Animal Internal Medicine, 4th Edition, Elsevier Health Sciences, 2008
5.S. J. Ettinger, E. C. Feldman; Textbook Of Veterinary Internal Medicine: Diseases Of The Dog And Cat. WB Saunders, 2003
6.Nichols R. Polyuria and polydipsia. Diagnostic approach and problems associated with patient evaluation. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2001 Sep;31(5):833-44
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Poliuri ve Polidipsinin Tanımı
2. Hafta - Teorik
Poliuri/Polidipsinin Patomekanizması
3. Hafta - Teorik
Poliuri/Polidipsiye Neden Olan Hastalıklar
4. Hafta - Teorik
Poliuri/Polidipsili Hastaya Tanısal Yaklaşım
5. Hafta - Teorik
İdrar Alım Teknikleri
6. Hafta - Teorik
İdrar Analizi
7. Hafta - Teorik
Diabetes insipidus
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Psikojenik Polidipsi
10. Hafta - Teorik
Hiperadrenokortisizm
11. Hafta - Teorik
Kronik Böbrek Yetmezliği
12. Hafta - Teorik
Pyelonefritis
13. Hafta - Teorik
Piyometra
14. Hafta - Teorik
Kan, Serum ve İdrar Bulgularının Yorumlanması
15. Hafta - Teorik
Tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%35
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev1%5
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Ödev101010
Okuma140114
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)55
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
OÇ-2
5
5
4
5
5
4
4
4
4
3
OÇ-3
5
4
4
5
4
4
4
4
4
2
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu