Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Köpek Ve Kedilerde Nörotoksik Bozuklukların Tedavisi
Ders Kodu: VİH656
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 0
Kredi: 1
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Köpek ve kedilerde önemli ağır metal, otomotiv ürünü, solvent ve temizleme maddesi, rodentisitler, insektisitler, siyanojen bitkiler, bakteriyel, kene felçi, ve terapötik ajanlar/ilaçların yol açtığı nörotoksite bulguları ve sağaltımlarının değerlendirilmesidir.

Özet İçerik

Bkz. içerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Köpek ve kedilerde nörotoksik bozuklukların etyolojisini bilir.
2.Klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirerek tanıyı koyar.
3.Etkin ve rasyonel sağaltım ve profilaksiyi sağlar.
4.Hastalıkların ayırıcı tanısını bilir.
5.Etiyolojiye yönelik sağaltım uygulamalarını yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Larry P. Tilley, Francis W. K. Smith; Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Canine and Feline, 5th Edition. Wiley-Blackwell, 2011
2.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
3.J. D. Bonagura, D. C. Twedt; Kirk's Current Veterinary Therapy XIV: Small Animal Practice. WB Saunders, 2009
4.Nelson, Richard W., C. C.Guillermo. Small Animal Internal Medicine, 4th Edition, Elsevier Health Sciences, 2008
5.S. J. Ettinger, E. C. Feldman; Textbook Of Veterinary Internal Medicine: Diseases Of The Dog And Cat. WB Saunders, 2003
6.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kurşun, Civa Toksikasyonu
2. Hafta - Teorik
Etilen Glikol, Alkol, Klorheksidin, Heksaklorofen Toksikasyonu
3. Hafta - Teorik
Warfarin, Striknin, Talyum
4. Hafta - Teorik
Amitraz, Organik Fosforlu İnsektisit, Karbamat Toksikasyonu
5. Hafta - Teorik
Siyanojen Bitkiler
6. Hafta - Teorik
Tetanoz, Botulismus
7. Hafta - Teorik
Kene Felçi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Aminoglikozitler, Barbituratlar, Kafein ve Diğer Metilksantinler Toksikasyonu
10. Hafta - Teorik
Bromidler, Klosantal, Griseofulvin Toksikasyonu
11. Hafta - Teorik
İvermektin, Levamizol, Metranidazol Toksikasyonu
12. Hafta - Teorik
Metionin, Metoclopramid Toksikasyonu
13. Hafta - Teorik
Diklorofen, Trisiklik Depresanlar Toksikasyonu
14. Hafta - Teorik
Vincristin, Zopidem, 5-hidroksitriptofan Toksikasyonu
15. Hafta - Teorik
Tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%25
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev3%15
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Ödev101010
Okuma140228
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)69
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
4
3
3
3
1
3
3
3
3
OÇ-2
5
4
4
4
5
1
4
4
4
3
OÇ-3
5
3
4
4
5
1
4
4
4
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu