Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Seminer II
Ders Kodu: VİH802
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 2
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencileri verilen veya seçilen bir konuda kaynak araştırması yapabilecek şekilde yönlendirme, kaynak araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilme, tartışabilme ve sunabilme amaçlanmıştır.

Özet İçerik

Dersin özet içeriği haftalık ders programında sunulmuştur.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hasan ERDOĞAN
Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKİN
Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ
Prof. Dr. Kerem URAL
Öğrenme Çıktıları
1.Önerilen veya seçilen bir konuda kapsamlı bir kaynak araştırması yapabilir.
2.Bir konudaki kaynak araştırma sonuçlarını derleyip sentezleyebilir.
3.Kaynak araştırması sonucunda elde edilen bulgularla kapsamlı bir rapor hazırlayarak bulguları bir dinleyici topluluğu önünde sunabilir.
4.Dinleyicilerin konu ile ilgili sorularını yanıtlar.
5.Seminer raporu hazırlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
2.Larry P. Tilley, Francis W. K. Smith; Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Canine and Feline, 5th Edition. Wiley-Blackwell, 2011
3.elson, Richard W., C. C.Guillermo. Small Animal Internal Medicine, 4th Edition, Elsevier Health Sciences, 2008
4.J. D. Bonagura, D. C. Twedt; Kirk's Current Veterinary Therapy XIV: Small Animal Practice. WB Saunders, 2009
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Güncel Konu Seçimi/Önerisi
2. Hafta - Teorik
Seçilen Konun Kapsamının Belirlenmesi
3. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirilmesi
4. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirilmesi
5. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirilmesi
6. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirilmesi
7. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirilmesi
8. Hafta - Teorik
Edinilen Bilgilerin Önem Derecesine Göre Sınıflandırılması ve Veri Tabanı Oluşturulması
9. Hafta - Teorik
Edinilen Bilgilerin Önem Derecesine Göre Sınıflandırılması ve Veri Tabanı Oluşturulması
10. Hafta - Teorik
Edinilen Bilgilerin Yorumlanması
11. Hafta - Teorik
Çalışılan Konu Hakkında Rapor Yazımı
12. Hafta - Teorik
Çalışılan Konu Hakkında Rapor Yazımı
13. Hafta - Teorik
Çalışılan Konu Hakkında Rapor Yazımı
14. Hafta - Teorik
Çalışılan Konu Hakkında Görsel Sunu Hazırlanması
15. Hafta - Teorik
Çalışılan Konu Hakkında Görsel Sunu Hazırlanması
16. Hafta - Teorik
Çalışılan Konu Hakkında Görsel Sunu Hazırlanması
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev1%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders140114
Ödev1044
Okuma140228
Ara Sınav1000
Dönem Sonu Sınavı1000
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)46
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
5
3
4
3
5
3
5
4
OÇ-2
5
4
5
3
4
3
5
3
5
4
OÇ-3
5
4
5
3
4
3
5
3
5
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu