Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Seminer I
Ders Kodu: VFZ801
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 2
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencileri verilen veya seçilen bir konuda kaynak araştırması yapabilecek şekilde yönlendirme, kaynak araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilme, tartışabilme ve sunabilme amaçlanmıştır.

Özet İçerik

Konu seçimi, kaynak taraması, kaynak bulguların derlenmesi ve sentezlenmesi, rapor hazırlama, sunu teknikleri ve dinleyici önünde sunum

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.1. Önerilen veya seçilen bir konuda kapsamlı bir kaynak araştırması yapabilir.
2.2. Bir konudaki kaynak araştırma sonuçlarını derleyip sentezleyebilir.
3.3. Kaynak araştırması sonucunda elde edilen bulgularla kapsamlı bir rapor hazırlayarak bulguları bir dinleyici topluluğu önünde sunabilir.
4.Kaynak gösterme konusunda bilgi sahibi olur
5.Sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olur
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Reece W.O. (2008) Dukes Veteriner Fizyoloji Cilt I ve II, Onikinci Baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Yıldız S. Medipres, Malatya.
2.Guyton AC, Hall JE (2001) Tıbbi Fizyoloji Onuncu baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Çavuşoğlu H. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul
3.Noyan A. (2003). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. 13. baskı, Meteksan-Ankara.
4.Randall D., Burggren W., French K, Fernald R., (1997). Eckert Animal Physiology. Mechanisms and Adaptations. 4th Ed., New York.
5.G.C. Whittow et al. (1998). Sturke’s Avian Physiology.
6.Willmer P., Stone G., Johnston I. (2005). Environmental Physiology of Animals. 2nd Ed. Blackwell Publishing.
7.Despopoulos A., Silbernagl S. (2003). Color Atlas of Physiology 5th Ed. Thieme, Stuttgart New York.
8.Vander et al. (2001). Human Physiology: The Mechanism of Body Function, 8th Ed. The McGraw-Hill Companies.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Güncel Konu Seçimi/Önerisi
2. Hafta - Teorik
Seçilen Konunun Kapsamının Belirlenmesi
3. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirilmesi
4. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirilmesi
5. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirmek
6. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirmek
7. Hafta - Teorik
Seçilen Konu ile İlgili Bilgileri İçeren Makale ve/veya Kitapları Bulmak ve Onları Değerlendirmek
8. Hafta - Teorik
Edinilen Bilgilerin Önem Derecesine Göre Sınıflandırılması ve Veri Tabanı Oluşturulması
9. Hafta - Teorik
Edinilen Bilgilerin Önem Derecesine Göre Sınıflandırılması ve Veri Tabanı Oluşturulması
10. Hafta - Teorik
Edinilen Bilgilerin Yorumlanması
11. Hafta - Teorik
Seminer Metninin Yazılması
12. Hafta - Teorik
Seminer Metninin Yazılması
13. Hafta - Teorik
Seminer Metninin Yazılması
14. Hafta - Teorik
Seminer Görsel Sunumunun Hazırlanması
15. Hafta - Teorik
Seminer Görsel Sunumunun Hazırlanması
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Seminer1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders151245
Ödev2115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
4
4
4
4
4
4
3
5
3
4
5
3
2
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
4
4
4
4
4
3
5
3
4
5
3
2
5
5
5
5
5
OÇ-3
4
4
4
4
4
4
3
5
3
4
5
3
2
5
5
5
5
5
OÇ-4
4
4
4
4
4
4
3
5
3
4
5
3
2
5
5
5
5
5
OÇ-5
4
4
4
4
4
4
3
5
3
4
5
3
2
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu