Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Yrd. Doç. Dr. Aytül UÇAK KOÇ
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Orhan İlksoy BOSTANCIOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Talih GÜRBÜZ
Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Orhan İlksoy BOSTANCIOĞLU
Staj Koordinatörü
Koçarlı Meslek Yüksekokulu, Aydın İl Merkezine 20 km., Koçarlı İlçe Merkezine ise 6 km. uzaklıkta bulunan, bünyesinde Ziraat Fakültesini de barındıran Adnan Menderes Üniversitesi Güney Kampüsünde yer almaktadır. 2006 yılında kurulma kararı alınan Koçarlı Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümünde 4 (dört) programla ve her program için 40 (kırk)’ar öğrenci kontenjanıyla 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlaması uygun görülmüştür. Programların seçiminde ülke ve bölgenin sosyo-ekonomik gereksinimleri göz önünde bulundurulmuş, özellikle bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörünün “Yeterli Bilgi ve Beceriye Sahip Kalifiye Ara Elemanı” ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Koçarlı Meslek Yüksekokulu 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı itibariyle; Park ve Bahçe Bitkileri Bölümüne bağlı Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı Tarım Makineleri Programında ve bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı Organik Tarım Programında faaliyetlerine devam edecektir. 9 öğretim görevlisi, 1 uzman ve 9 idari personelle hizmetlerine devam eden okulumuzda öğrenci kayıt-kabulünden itibaren gerek eğitim-öğretim hizmetlerinde, gerekse idari hizmetlerde, her türlü kontrol ve denetim tedbirleri alınmış, kaynakların aktif ve verimli kullanımına yönelik çabalar ön plana çıkarılmıştır. Meslek Yüksekokulları arasında, öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edilen, mezunların istihdamı açısından, özel sektör tarafından ilk sıralarda aranan bir kurum olmayı amaçlayan okulumuz, öğrencilerinde gereksinimlerini göz önünde bulundurarak ilerleyen zamana ve teknolojiye bağlı olarak gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu, Üniversite Senatosunun 18.01.2006 tarihli oturumunda aldığı “Aydın İli, Koçarlı İlçesinde, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Kurulması” hakkındaki 2006/01 sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10.03.2006 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulması kabul edilmiştir. Kurulduğu dönemdeki adıyla, Teknik Programlar bölümünde, 4 (dört) program ve her program için 40 (kırk)’ar öğrenci kontenjanıyla, 2006–2007 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulü kararlaştırılmıştır. Önlisans düzeyinde eğitim veren kurumumuzun amacı, bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu, nitelikli ara elemanlarını yetiştirerek ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktır. Kuruluşta bölgenin tarım potansiyeli ve Yüksekokulun yerleşke özelliği dikkate alınarak Tarımsal Programlar tercih edilmiştir. Ancak ülke genelinde bütün üniversitelerde olduğu gibi, üniversitemizde de bu tür programlara öğrenci tercihlerinin azalması; tarımsal programların ortaöğretim düzeyinde tabanının bulunmaması nedeniyle sınavsız geçişlerin olmaması; üniversiteye giriş sınavındaki sistem değişiklikleri, YÖK tarafından program isimlerinde yapılan değişiklikler vs. zamanla öğrenci sayılarının azalmasına ve 2011 yılında YÖK kararıyla iki programa öğrenci alımının durdurulmasına neden olmuştur. Öğrenci alımı durdurulan Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği ve Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği programları yerine, mevcut öğretim elemanı kadrosunu değerlendirmek ve tarımsal programlar yanında, diğer alanlarda da varlık göstermek düşüncesiyle, 2011 yılında dört (4) yeni program önerisinde bulunulmuştur. Yeni program açılması önerimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.04.2011 tarihli toplantısında görüşülerek, 2547 sayılı yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2.maddesi uyarınca Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” ile “Organik Tarım” adıyla iki (2), Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında “Üretimde Kalite Kontrol” adıyla bir (1), Tasarım Bölümü altında “Endüstri Ürünleri Tasarımı” adıyla bir (1) olmak üzere toplamda bir (1) yeni bölüm ve dört (4) yeni programın açılmasına izin verilmiştir.
Misyon
Yüksekokulumuzda yer alan programlarla ilgili sektörlerde başarıyla çalışabilecek, gerekli teknik bilgi, beceri ve birikime sahip ara teknik elemanlar yetiştiren, mezunlarına olan ilgi ve taleple tanınarak tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olmak.
Vizyon
Yeniliğe ve gelişmeye her zaman açık, analitik düşünerek iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kazandırdığı bilgi ile evrensel değer ve uluslararası standartlara uygun, ilgili sektörlerin aradığı vasıflarda, donanımlı meslek elemanı yetiştirerek, benzer alanda eğitim veren okullar arasında en çok tercih edilen, sürekli gelişerek büyüyen, alanında saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.
Amaç
1. Benzer Alanlarda Eğitim-Öğretim Veren Meslek Yüksekokulları Arasında, Öğrenciler Tarafından İlk Sıralarda Tercih Edilen Bir Kurum Olmak 2. Benzer Alanlarda Eğitim-Öğretim Veren Meslek Yüksekokulları Arasında, Mezunların İstihdamı Açısından, Özel Sektör Tarafından İlk Sıralarda Aranan Bir Kurum Olmak 3. Güçlü Paydaşlar Edinmek 4. Kurumsallaşmayı Hızlandırmak 5. Öğrenci Sayısının Arttırmak
Fiziki Altyapı
Koçarlı Meslek Yüksekokulunun kullanımında, 2 adet idari hizmet binası, 15 adet sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuvarı ve 10 adet diğer laboratuvarların bulunduğu 3 derslik bloğu, 1 kantin ve yemekhane bloğu olmak üzere toplam 6 bloğun yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları da bulunmaktadır. Toplam 3029 m² kapalı alan, 10000 m² açık alan olmak üzere, 13000 m²’lik alanda hizmet verilmektedir. Açık alanların 2500 m²’lik kısmı uygulama sahası olup, içerisinde 100 m² kapalı alanlı sera yer almaktadır.
Teknik Altyapı
30 adet bilgisayar, 60 adet bilgisayar kasası, 1 adet plotter, 1 adet lazer sayısal, 1 adet dijital tablet, 1 adet netbook, 1 adet notebook, 12 adet yazıcı, 2 adet tarayıcı, 2 adet fotoğraf makinası, 16 adet projeksiyon cihazı, 1 adet tepegöz, 1 adet slayt makinesi, 6 adet laser pointer, 1 adet dvd cihazı, 1 adet video camera
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu