Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Arş. Gör. Mehmet GÜLER
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Mehmet GÜLER
Erasmus Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Mehmet GÜLER
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Ebru YILMAZ
Staj Koordinatörü
Su Ürünleri Mühendisliği, su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman yetiştirmek, öğrencilere bu konularda gerekli uygulamaları yaptırmak, ülkemiz balıkçılığının ve su ürünleri yetiştiriciliğinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bu amaç doğrultusunda çağdaş ve bilimsel bir çerçevede öğrenci yetiştirmeyi ilke edinmiştir.
Tarihçesi
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 1994 yılında kurulmuş, 2012–2013 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamış bir bölümdür. Bölümde öğrenciler eğitimin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarında Su Ürünleri Temel Bilimler, Yetiştiricilik, Avlama ve İşleme Teknolojisi programlarına ait teorik ve uygulamalı derslerin ışığında teknolojiyi kullanma ve ilgili alanda tecrübe kazanma yönünde eğitilirler. Pek çok araştırma projesi bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydedir. Yurtdışında bulunan üniversite ve enstitülerle birlikte farklı alanların katılımıyla araştırma projeleri gerçekleşmiş ve hala gerçekleşmektedir. Her yıl bölümden ulusal veya uluslararası düzeyde problemleri çözmek veya fikir ve araştırma sonuçlarını paylaşmak üzere çeşitli toplantılara, seminerlere, sempozyumlara veya kongrelere katılım gerçekleştirmektedir.
Misyon
Gerek ülkemiz gerekse dünyada "Su Ürünleri" konusundaki gelişmeleri takip eden, bu konuda gereken bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan, çağdaş, modern, bilimsel ve etik değerlere sahip "Su Ürünleri Mühendisi" yetiştirmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası araştırma yapmak, topluma ve ilgili kesimlere bilgiyi sunmaktır.
Vizyon
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten ve tanınan, çağın gereklerine uygun öğrenci yetiştiren, kendisini sürekli yenileyen, paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurabilen, ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, düşünen, uygulayan ve gurur duyulan bir bölüm olmaktır.
Amaç
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü’nün amacı öğrencilerin yetiştiricilik, balıkçılık ve doğal canlı su kaynaklarının yönetilmesi konularında bilgi ve becerileri elde etmesini ve var olan becerilerini geliştirmesi için nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim vermektir. Bu bilgi ve deneyim yetiştiricilik, balık biyolojisi, balıkçılık ekolojisi, balık hastalıkları, su ürünleri işleme ve değerlendirme ve su ürünlerinin diğer ana başlıkları ile ilgili konuları içermektedir. Bu deneyim ve bilgi ile donatılan öğrenciler, sayısal argümanları anlayabilme, okuduğu metni olumlu yada olumsuz olarak eleştirebilme, okuduğu materyalden sonuç çıkarabilme, ve bu bilgileri balıkçılık, doğal kaynak yönetimi ve yetiştiricilik konularına uygulayabilme kabiliyetlerini elde edeceklerdir. Vereceği eğitim-öğretimle başarılı öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış, kendini sürekli yenileyen, girişimci, çalışmaya yatkın ve çevreye duyarlı su ürünleri mühendisleri yetiştirmek bölümün önceliklerindir.
Fiziki Altyapı
ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın’ın 20 km. güneyinde 2400 dekarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. 2400 dekarlık arazi varlığı, 21.01.1994 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Üniversitemize devredilmiştir. 52.000 m2 kapalı alanı kaplayan 17 bloklu yerleşim alanı mevcuttur. Bölüm Binaları (Öğretim üyelerinin ofisleri, Laboratuar ve derslikler): 5000 m2; Laboratuarlar (28 Adet): 4000 m2
Teknik Altyapı
Bilgisayar laboratuarları, Entomoloji laboratuarı, Fitopatoloji laboratuarı, Herboloji laboratuarı, Bakteriyoloji laboratuarı, Mikoloji laboratuarı, Yemler ve Hayvan Besleme laboratuarı, Biyometri-Genetik laboratuarı, Hayvan Yetiştirme laboratuarı, Tarım Makineleri laboratuarı, Toprak laboratuarı, Bahçe Bitkileri laboratuarı, Tarla Bitkileri laboratuarı, Tarımsal Yapılar ve Sulama laboratuarı, Su Ürünleri Mühendisliği Öğrenci uygulama laboratuarı, Akvaryum Ünitesi; Atölyeler: 1000 m2. Ziraat Fakültesinin ayrıca 2000 m2 kapalı alan üzerine kurulmuş Biyoteknoloji Merkez laboratuarı mevcuttur. Ayrıca Üniversitemiz Merkez laboratuarı 1000 m2’lik alan üzerinde her türlü analizlerin yapılabileceği alet ve ekipmanları kapsamaktadır. Su Ürünleri Mühendisliği bölüm laboratuarları 2 adet olup toplam 110 m2 büyüklüğündedir. Bu laboratuarların bir tanesi Islak laboratuar olup Akvaryum Üniteleri içermektedir. Diğer laboratuar çeşitli alet ve ekipman içeren ve aynı anda 30 öğrenciye uygulamalı eğitim verilebilecek kapasitededir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu