Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İstatistik
Ders Kodu: BYP219
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı, paket programlar kullanarak öğrencilere istatistiksel analiz yapma bilgisini vermek ve temel istatistik prensipleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.

Özet İçerik

Sosyal hizmet bilimleri ile ilgili olarak veri toplanması, bu verilerin belli amaçlarla özetlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması konularını kapsayan ve böylece verilere dayanarak isabetli kararlar alınmasında izlenecek yöntemleri kapsar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel istatistik kavramlarını açıklar.
2.Denemenin nasıl dizayn edileceğinin ve hipotez kontrollerinin nasıl yapılacağının çerçevesini belirler.
3.İki veya daha fazla grubun karşılaştırmasında kullanılacak metodu açıklar.
4.Korelasyon ve regresyon hesaplamalarını tanımlar.
5.Tablo ve grafik hazırlar.
6.İstatistik amaçlı bilgisayar programlarını kullanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Özer Serper, Uygulamalı İstatistik, Ezgi Kitapevi, 6. Baskı, Bursa, 2010.
2.Burhan Çil, İstatistik, Detay Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara, 2008.
3.Neyran Orhun Bilge, 'Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri', Avcıol Basım Yayım, İstanbul, 2008.
4.Kazım ÖZDAMAR, 'SPSS ile Biyoistatistik', Kaan Kitabevi, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 1999.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İstatistiğe giriş
2. Hafta - Teorik
Tanımlayıcı istatistik
3. Hafta - Teorik
Sıklık tabloları
4. Hafta - Teorik
Çapraz tablo, tek ve iki değişkenli grafikler
5. Hafta - Teorik
Örnekleme yöntemleri ve örnekleme büyüklüğü
6. Hafta - Teorik
Örneklem dağılışları - kestirim
7. Hafta - Teorik
İki oran arasındaki farkın önem kontrolü
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
İki ortalama arasındaki farkın önem kontrolü
10. Hafta - Teorik
Khi kare analizi
11. Hafta - Teorik
İkiden fazla grubun karşılaştırılması (Tek yönlü varyans analizi)
12. Hafta - Teorik
İkiden fazla grubun karşılaştırılması (Tek yönlü varyans analizi)
13. Hafta - Teorik
Korelasyon analizi
14. Hafta - Teorik
Regresyon analizi
15. Hafta - Teorik
Regresyon analizi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı118119
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)44
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu