Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu 21
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Genel İşletme
BYP103
Zorunlu 3 0 3
Reklamcılığa Giriş
HIT109
Zorunlu 3 0 3
İletişime Giriş
HIT101
Zorunlu 3 0 3
Halkla İlişkiler I
HIT103
Zorunlu 3 0 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tüketici Davranışları
HIT219
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Marka Yönetimi
HIT117
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Metin Yazarlığı
HIT111
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Meslek Etiği
HIT115
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Davranış Bilimleri
HIT105
Bölüm Seçmeli 3 0 3
İlk Yardım
HIT121
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
TAK220
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Osmanlı Türkçesi II
TAK232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlı Türkçesi I
TAK207
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Dosyalama Arşivleme
BYP109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Kalite Yönetim Sistemleri
BYP119
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Kişisel Gelişim
BYP116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sunu Teknikleri
BYP217
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sosyal Psikoloji
BYP216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Yönetim ve Organizasyon
TİS118
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
İnsan Kaynakları Yönetimi
TİS226
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Memur Hukuku
TAK228
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2.yarıyıl Zorunlu 21
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonomi I
BYP101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Örgütsel İletişim
HIT112
Zorunlu 3 0 3
Halkla İlişkiler II
HIT104
Zorunlu 3 0 5
Pazarlama Yönetimi
HIT120
Zorunlu 3 0 3
Kariyer Planlama (Sosyal Bilimler Alanlarında)
KP102
Zorunlu 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Etkinlik Yönetimi
HIT108
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Yeni Medya
HIT205
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Temel Fotoğrafçılık
HIT224
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Hukukun Temel Kavramları
TAK104
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kamu Yönetimi
TAK208
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Spor ve Medya İlişkisi
HIT248
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Yönetimde Halkla İlişkiler
HIT116
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
TAK220
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Osmanlı Türkçesi II
TAK232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlı Türkçesi I
TAK207
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Dosyalama Arşivleme
BYP109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Kalite Yönetim Sistemleri
BYP119
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Kişisel Gelişim
BYP116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sunu Teknikleri
BYP217
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sosyal Psikoloji
BYP216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Yönetim ve Organizasyon
TİS118
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
İnsan Kaynakları Yönetimi
TİS226
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Memur Hukuku
TAK228
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3.yarıyıl Zorunlu 21
3. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Zorunlu 3 0 4
Halkla İlişkiler Uygulamaları
HIT201
Zorunlu 3 1 4
Medya Planlama
HIT209
Zorunlu 3 0 4
Reklam Uygulamaları
HIT221
Zorunlu 2 1 4
Kriz İletişimi
HIT215
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İkna Edici İletişim
HIT233
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Grafik Tasarımı I
HIT213
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Spor ve İletişim
HIT237
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Müşteri İlişkileri Yönetimi
HIT216
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Zaman ve Stres Yönetimi
HIT235
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Bilgi Yönetimi
HIT214
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
TAK220
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Osmanlı Türkçesi II
TAK232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlı Türkçesi I
TAK207
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Dosyalama Arşivleme
BYP109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Kalite Yönetim Sistemleri
BYP119
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Kişisel Gelişim
BYP116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sunu Teknikleri
BYP217
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sosyal Psikoloji
BYP216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Yönetim ve Organizasyon
TİS118
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
İnsan Kaynakları Yönetimi
TİS226
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Memur Hukuku
TAK228
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu 21
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Habercilik Teknikleri
HIT102
Zorunlu 3 0 3
Staj
HIT210
Zorunlu 0 2 8
Halkla İlişkiler Uygulama Projeleri
HIT212
Zorunlu 0 4 6
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
HIT217
Zorunlu 2 1 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Popüler Kültür ve Medya
HIT107
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Grafik Tasarımı II
HIT226
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Dijital Uygulamalar
HIT244
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Çalışma Psikolojisi
HIT218
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Medya Okur Yazarlığı
HIT206
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Örgütsel Rekreasyon
HIT246
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Gönüllülük Çalışmaları
HIT230
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
TAK220
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Osmanlı Türkçesi II
TAK232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlı Türkçesi I
TAK207
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Dosyalama Arşivleme
BYP109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Kalite Yönetim Sistemleri
BYP119
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Kişisel Gelişim
BYP116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sunu Teknikleri
BYP217
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sosyal Psikoloji
BYP216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Yönetim ve Organizasyon
TİS118
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
İnsan Kaynakları Yönetimi
TİS226
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Memur Hukuku
TAK228
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu