Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Makine Resim Konstrüksiyon - Normal Öğretim
Makine Resim Konstrüksiyon (İÖ) - İkinci Öğretim
Makine Resim ve Konstrüksiyonu - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Makine Resim Konstrüksiyon Programı dört yarıyıl ön lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler "Makine Resim Konstrüksiyon alanında önlisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Aydın Meslek Yüksekokulunda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Program Profili
Makine-Resim Konstrüksiyon Programı teknik resim ve makine konstrüksiyonu ile ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgilere sahip, bilgisayar ortamında makine tasarımını gerçekleştirebilecek, işçi ile mühendis arasındaki boşluğu doldurabilecek nitelikte teknikler olarak mezun olan öğrenciler gerek teorik ve gerekse uygulama açısından uzmanlaşmak üzere eğitilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri
Makine-Resim Konstrüksiyon teknikeri olarak kamu kurum ve özel sektör fabrikalarında, teknik bürolarda, üretim atölyelerinde, kalite kontrol ünitelerinde, mühendislik bürolarında, kendi adlarına işyeri açarak teknik Ressam, atölye şefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme Adnan Menderes Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Staj Durumu
30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu