Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Teknik Resim ve Mesleki Resim çizebilme ve okuyabilme,
2.Proje hazırlayabilme, proje okuyabilme becerisi kazanabilme,
3.Atölye uygulamalarında kullanılacak malzemeleri ve özelliklerini bilme, üretime uygun olan malzemeyi kullanabilme,
4.Üretimde kullanılan Makineleri tanıyabilme, üretime uygun olarak makinelerin, ayarlamalarını ve bakımları yapabilme ve makineyi kullanabilme,
5.Eğitim süresince İş disiplini, çalışma ortamı kurallarını ve birlikte iş görebilme alışkanlığı kazanabilme,
6.İç Mimari ve dış Mekana, insan vücut ölçülerine uygun mobilya tasarlayabilme, üretebilme,
7.Üretim esnasında malzemeyi ve zamanı verimli kullanabilme,uygun metodlar oluşturabilme,
8.Tasarımda, İnsan, Makine ve çevre uyumunu göz önünde bulundurabilme,
9.Problemleri doğru algılama ve tanımlama, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilme ve karar alma becerisi kazanabilme,
10.Araştırma yöntemlerini bilme, sorgulama ve analiz yeteneğine sahip olabilme
11.Sektörel ve Teknolojik gelişmeleri izleyebilme ve mesleğe uyarlayabilme,
12.Sektörde kullanılan bilgisayar Programlarını öğrenebilme ve kullanabilme becerisi kazanabilme,
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu