Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Hande KAFADAR
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Pınar GAYRET
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Pınar GAYRET
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Fisun YÜKSEL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Pınar GAYRET
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Pınar GAYRET
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Pınar GAYRET
Staj Koordinatörü
Pazarlama programı öğrencileri, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama İlkeleri, Pazarlama Mevzuatı, Satış Teknikleri, Tüketici Davranışları gibi konularda eğitim almaktadırlar. Teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak okuldaki bilgisayar laboratuvarlarında alanı ile ilgili paket programlarını uygulamalı olarak işlemekte, laboratuvarlarda büro araç ve gereçlerinin kullanımı ile iş piyasasından alınan gerçek örnekler üzerinde çalışarak uygulamalar gerçekleştirmektedir.
Tarihçesi
İSCED kapsamında Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Pazarlama Programı mevcuttur.
Misyon
Eğitim-öğretim ve üretim hizmetlerini yürütürken, özgürlükçü ortamda hoşgörü ve birey mutluluğunu esas alan katılımcılığı ve yaratıcılığı ön plana çıkaran yönetim anlayışı ile başarıyı yakalamak.
Vizyon
Kalitesi ile meslek yüksekokulları arasında ayrıcalıklı, öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunları aranılan, alanında en iyi ve saygın bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Pazarlama programı, işletmelerin pazarlama biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak, sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Fiziki Altyapı
Bölümde derslik ve laboratuvar mevcuttur.
Teknik Altyapı
Bölümde derslik ve laboratuvar mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu