Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Elektrik Programı ile ilgili edindiği kuramsal ve uygulama bilgilerini kullanabilmeli
2.Elektrik Programı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli
3.Elektrik Programının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli
4.Elektrik Programı’nda yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli
5.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmeli
6.Elektrik Programında bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilmeli
7.Elektrik bölümü ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmeli ve çözüm üretebilmeli
8.Elektrik ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmeli
9.Elektrik ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilmeli
10.Uygulamada karşılaştığı bilgileri bilgisayar ortamına aktararak çözebilmeli
11.Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde Elektrik ile ilgili süreci/süreçleri planlama becerisine sahip olmalı
12.Elektrik ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilmeli
13.Kendisini mesleki alan dışında geliştirmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu