Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli
2.Çocuk Gelişimi Programı ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilmeli
3.Çocuk Gelişimi Programı ile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilmeli
4.Çocuk Gelişimi Programında kazandığı bilgiler ile çocuklardaki zihinsel, fiziksel, motor, duygusal, sosyal, dil, cinsel ve ahlaki gelişimlerini izleyebilmeli
5.Çocuk Gelişimi Programında özel eğitim alanında kazandığı bilgiler ile görme, işitme, dil ve konuşma güçlüğü çeken çocuklar ile bedensel, zihinsel engellilerle, öğrenme güçlüğü çeken, yaygın gelişim bozukluğu olan ve üstün zekâlı çocukların özelliklerini tanıyabilmeli ve eğitimlerine yardımcı olabilmeli
6.Çocuk Gelişimi Programında kazandığı bilgiler ile çocuklarda beslenme, beslenme alışkanlıkları, farklı zaman dilimlerinde beslenme, hasta çocuk beslenmesi, özel durumlarda beslenme konularında bilgi sahibi olabilmeli ve okul öncesi çağı çocuğuna göre menü hazırlayabilmeli
7.Çocuk Gelişimi Programında kazandığı bilgiler ile çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler, basılı ve görsel yayınların özellikleri, değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olabilmeli
8.Çocuk Gelişimi Programında kazandığı bilgiler ile kişilik ve benlik özelliklerini, çocukları tanıma tekniklerini ve çocukluk dönemindeki ruhsal sorunları tanıyabilmeli
9.Çocuk Gelişimi Programında kazandığı bilgiler ile sağlıklı çocuğu tanıyabilmeli, çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler alabilmeli, hasta çocuğun özelliklerini ve 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıkları tanıyabilmeli
10.Çocuk Gelişimi Programında kazandığı bilgiler ile okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitimcinin rolünü bilmeli. Drama etkinliklerini tanıma, uygulama ve değerlendirme konularında bilgi sahibi olabilmeli
11.Çocuk Gelişimi Programında kazandığı bilgiler ile sınıf içi araç gereç planlayabilmeli, eğitici oyuncak, kukla, müzik araçları, kostüm ve aksesuar hazırlayabilmeli
12.Çocuk Gelişimi Programında kazandığı bilgiler ile okul öncesi dönem çocukları için müzik ve oyun dağarcığı oluşturabilmeli, müzik ve oyun etkinliklerini uygulayabilmeli
13.Çocuk gelişimi programında kazanmış olduğu bilgiler ile davranış problemlerini tanıyıp, yönetebilme ve değiştirebilme konusunda yeterlilik kazanabilmeli
14.Çocuk Gelişimi Programında kazanmış olduğu bilgiler ile okul öncesi çağı çocuklarının cinsel gelişim özelliklerini bilmeli, ebeveynlere cinsel eğitim konusunda bilgi verebilmeli
15.Çocuk Gelişimi Programında kazandığı bilgiler ile okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında uygulama yapabilme bilgi ve becerilerine sahip olabilmeli
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu