Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İnşaat Teknolojisi - Normal Öğretim
İnşaat Teknolojisi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler "İnşaat Teknolojisi alanında ön lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Aydın Meslek Yüksekokulunda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Program Profili
Yurdumuzda yaşanan depremlerden sonra inşaat eğitimin önemi bir kat daha artmıştır. Bunun içinde çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere dersler gelişmiş teknikler kullanılarak hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir. Mezunların iş hayatlarında başarılı olabilmeleri içinde öğrencilerin eğitimleri boyunca sürekli iş hayatıyla iç içe olmaları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrenciler teknik gezilerle, seminerle bilgi ve deneyimlerini artırmaları sağlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
‘’İnşaat Teknikeri ’unvanı ile her türlü Şantiyelerde, Mühendislik, Mimarlık bürolarında. Beton laboratuvarlarında, yapı denetim firmalarında, kendi açacak oldukları bürolarda, yapı malzemesi üreten ve satan firmalarda çalışmak üzere nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler. Bu programlar İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme Adnan Menderes Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Staj Durumu
30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu