Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
2.Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
3.Yabancı dilde iletişim kurma becerisi
4.Mesleki özgüven becerisi
5.Girişimcilik Becerisi
6.Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
7.Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
8.Disiplinlerarası da dahil takımlarda çalışma becerisi
9.Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
10.Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
11.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
12.Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
13.Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
14.Etkin iletişim kurma becerisi
15.Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu