Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Özel güvenliğin yetkilerini bilir
2.Savunma ve atak tekniklerini bilir
3.Güvenlik önlemlerini kavrayabilir
4.Örgütsel İletişim Kurabilir
5.İlk yardımın temel ilkelerini uygular
6.Tehdit değerlendirmesi ve risk yönetimini yapabilir
7.Beden dilinin ne olduğu ve etkili iletişimi sağlamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenir.
8.Silah bilgisi vardır
9.Afetlerde Çevre Sağlığı Yönetimini bilir
10. Suç unsurlarını bilir
11.Güvenlik planı hazırlayabilir
12.Olay yeri koruma alanında gerekli bilgilere sahiptir
13.İşçi ve işveren ilişkilerini belirleyebilir
14.Terör saldırısı türleri ve saldırıların emareleri hakkında bilgi sahiptir
15.Güvenlik çalışmalarındaki yeni yaklaşımları değerlendirebilir
16.Toplumsal olaylarda etkili müdahaleler sergileyebilir.
17.Acil Durumlarda Arama ve Kurtarma, Acil durum çalışmalarının yürütülmesi, organizasyonunu yönetebilir
18.Sağlığın temel unsurlarını ve etkileyen faktörleri açıklar.
19.Temel Hayatta Kalma prensiplerini bilir
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu