Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Erman ORYAŞIN
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Muammer KORKUT
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Nesrin OĞURLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Canan HAZIR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Canan HAZIR
Farabi Değişim Koordinatörü
Kamu ve özel sektördeki sağlık kurumları, belediyeler, çeşitli bakanlıklara bağlı analiz laboratuarları, arıtma tesisleri, gibi çevre ile ilgili hizmet veren kuruluşlarda alanıyla ilgili bölümlerde çalıştırılmak üzere tekniker yetiştirmek.
Tarihçesi
2006- 2007 eğitim öğretim yılında Çevre programı olarak örenci alındı. TC Yüksek Öğrenim Kurulu başkanlığının 27. 04. 2009 tarih ve 1916-012232 Sayılı yazı üzerine program adı Çevre Sağlığı olarak değiştirilmiştir; halen Çevre Sağlığı Programı adıyla eğitim vermektedir.
Misyon
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak misyonumuz, temel eğitimini almış, bilgi ve teknoloji kullanımı konusunda gerekli becerileri kazanmış, ülke çıkarlarını gözeterek kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacak, çalıştığı sektörün beklentilerine uygun, Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan sağlık alanında çalışacak ara eleman yetiştirmektir. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.
Vizyon
Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir. Eğitim ve öğretim kalitesi ile ilk sıralarda tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.
Amaç
Devlet ve özel hastane, poliklinik, laboratuvar gibi sağlık ve çevre alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları ara elemanları yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Meslek Yüksekokulumuz binası 4 katlı olup, 3500 m2 kapalı alana sahiptir. Birimimizde 1 amfi, 4 derslik, 1 simülasyon laboratuarı, 1 bilgisayar laboratuarı, 10 çalışma odası, 1 kafeterya, 1 öğrenci/personel yemekhanesi bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Birimimizde Öğrenci İşleri Sistemi (OBİS), Akademik Bilgi Sistemi (AKBİS), Bütçe Ödenekleri Sistemi (e-Bütçe), Taşınır Mal Kayıt-Takip Sistemi (AYNİ-PRO), Yazı İşleri Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. Birimimizde 28 masaüstü, 4 taşınabilir bilgisayar, 13 yazıcı, 7 projeksiyon, 1 slayt, 5 tepegöz, 1 barkot okuyucu, 1 fotokopi makinesi, 2 tarayıcı, 4 mikroskop bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu