Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İlk ve Acil Yardım - Normal Öğretim
İlk ve Acil Yardım (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Bu bölüme bağlı programlardan mezun olan öğrenciler, DGS (Dikey Geçiş Sıanvı) sınavında başarılı oldukları takdirde alanlarıyla ilişkili olarak Sağlık yüksek okulu gibi 4 yıllık Lisans Programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Programlar arası değişim ise; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Kazanılan Derece
Sağlık Teknikeri
Kayıt ve Kabul Koşulları
YGS.2 sınav sonucu ile ve Sağlık Meslek Lisesi- ilgili programı mezunları sınavsız olarak direkt geçiş yapabilmektedirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitimdir. Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Bu muafiyet hem öğrencinin süresi içinde başvurması, hem de ilgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması durumunda gerçekleşir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ani hastalık yada yaralanma durumlarında hastaların/kazazedelerin hayatlarını kurtarıcı acil tıbbi girisim ve bakımı verebilen saglık personeli yetistirmektir. Program mezunları “Paramedik” unvanını almaktadırlar. Olay yerinde Temel Yasam Destegi ve İleri Yasam Destegi ile kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde diger acil tıbbi girisimleri uygularlar. Aynı zamanda, acil yardım aracı olan ambulansların kullanılmasından da sorumludurlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve acil yardım ünitelerinde çalışırlar.
Üst Derece Programlara Geçis
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Vize: (%40) + Final: (%60)
Mezuniyet Koşulları
4 dönemlik programın tüm derslerinden başarılı olmak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
Staj Durumu
Dördüncü yarıyıl sonunda 30 işgünü staj yapılır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu