Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Diyaliz - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Bu bölüme bağlı programlardan mezun olan öğrenciler, DGS (Dikey Geçiş Sıanvı) sınavında başarılı oldukları takdirde alanlarıyla ilişkili olarak Sağlık yüksek okulu gibi 4 yıllık Lisans Programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Programlar arası değişim ise; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Kazanılan Derece
Sağlık Teknikeri
Kayıt ve Kabul Koşulları
YGS.2 sınav sonucu ile ve Sağlık Meslek Lisesi- ilgili programı mezunları sınavsız olarak direkt geçiş yapabilmektedirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitimdir. Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Bu muafiyet hem öğrencinin süresi içinde başvurması, hem de ilgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması durumunda gerçekleşir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bu program, hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulanan merkezlerde çalışacak diyaliz teknikeri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Hemodiyaliz ve periton diyaliz hizmeti veren kamu veya özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Diyaliz programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı /DGS) ile Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi, Hemşirelik lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
vize (%40) + final (%60)
Mezuniyet Koşulları
4 dönemlik programın tüm derslerinden başarılı olmak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
Staj Durumu
Üniversite Hastanesi, Devlet Hastanesi, Özel Hastaneler ve Özel Merkezlerdeki Diyaliz ünitelerinde staj yapma imkanları vardır. Öğrencilerimiz 1. yıl ya da 2. yıl sonunda 30 iş günü yaz stajlarını hastanelerin, hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde ve özel diyaliz merkezlerinde yapabileceklerdir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu