Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.İnsan anatomisi alanında temel bilgiye sahip olmak
2.Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
3.Etik ve ahlaki değerler hakkında bilgi sahibi olmak
4.Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine sahip olmak
5.Hasta, hasta yakınları ve ekibi ile etkili iletişim kurabilmek
6.Anestezi cihazlarının kontrolü, kullanılması ve bakımını yapabilmek
7.Sistem hastalıklarında anestezi uygulamaları konusunda bilgiye sahip olmak
8.Yoğun bakım hastasının takibinde dikkat edilmesi gereken konuları öğrenmek
9.Yoğun bakımda hasta bakımını yapabilmek
10.Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulayabilmek
11.Hastaya ilaç, sıvı ve kan uygulayabilmek
12.Hastaya nazogastrik sonda uygulamak ve aspire etmek
13.Hastaya lokal ve genel anestezi uygulanmasında yardımcı olmak
14.Genel ve lokal anestezide kullanılan ilaçları ve güvenli uygulamalarını öğrenmek
15.Genel ve lokal anestezi öncesi hasta ve malzemeye yönelik hazırlık yapmak
16.Genel anestezi idamesi, sonlandırılması ve sonrasında yardımcı olmak
17.Ameliyathane dışı anestezi ve sedasyon uygulamalarına yardımcı olmak
18.Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilmek ve mesleki alanda bu dili kullanabilmek
19.Temel bilimler hakkında alan ilgi düzeyine uygun bilgi birikimine sahip olmak ve alana özgü tıbbi terim ve terminolojiyi kullanabilmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu