Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Pazarlama - Normal Öğretim
Pazarlama (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Pazarlama Programı 2 yıllık Ön Lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Pazarlama Meslek Elemanı
Kayıt ve Kabul Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Programa yatay/dikey geçişlerde, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Lise mezunu olmak, merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak.
Program Profili
Her işletme, doğru kararlar almak ve bunları başarıyla uygulamak üzere pazarlama dış çevresini iyi tanıyan, kendisinin güçlü ve zayıf yönleri ile pazarda mevcut fırsat ve tehlikeleri sağlıklı olarak değerlendirebilecek yeterli pazarlama bilgilerine sahip uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Pazarlama programının amacı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliye ve depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Özel sektördeki firmaların satış departmanları, pazarlama departmanları, reklam ajansları,halkla ilişkiler ajansları, piyasa araştırma şirketleri, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve kamusal alanda KPSS sınavından başarılı olmaları koşuluyla sayılan tüm alanlarda soruımlu, uzman, yönetici veya eleman unvanı ile çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Ön lisans programını tamamlayan ve mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, DGS (dikey geçiş) sınavına girme hakkı kazanır. Bu sınavdan aldıkları puanlara göre, sınav kitapçığında belirtilen 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her yarıyılda 1 ara sınav, 1 final sınavı ve 1 bütünleme sınavı hakkına sahiptirler. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, ara sınav puanının % 40’ı ile final ya da bütünleme sınavı puanının % 60’ı toplanır. Bu toplamın en az 50 (D1) olması gerekmektedir. Ayrıca final ya da bütünleme sınavından en az 50 (D1) puan almak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı, 100 üzerinden en az 60 (C2) ağırlıklı not ortalaması elde etmeli ve 30 iş günü olan mesleki stajını tamamlayarak başarılı olan öğrenciler ön lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Staj Durumu
Stajlar, Okul–Sanayi Koordinatörünün yönetim ve sorumluluğunda; Adnan Menderes Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, yurt içinde ve yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans mezunu veya uzman kişilerin çalıştırıldığı bürolarda, atölyelerde, işletmelerde, kadrosunda Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans mezunu uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleştirilir. Staj süresi 30 iş günüdür.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu