Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Normal Öğretim
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Halkla ilişkiler ve Tanıtım Programı 2 yıllık Ön Lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı
Kayıt ve Kabul Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Programa yatay/dikey geçişlerde, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Lise mezunu olmak, merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak.
Program Profili
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; özel ve kamu kurumlarında, kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratacak ilişkiler kurabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Aynı zamanda hem reklam hem de halkla ilişkiler sektörüne sayısız personel kazandırmaktadır. Günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması öğrencilerimizin önünü açmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'ndan mezun olan öğrenciler; çeşitli alanlarda ya da sektörlerde faaliyet gösteren bütün kurumların reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi departmanlarında ya da reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Önlisans programını tamamlayan ve mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, DGS (dikey geçiş) sınavına girme hakkı kazanır. Bu sınavdan aldıkları puanlara göre, sınav kitapçığında belirtilen 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yaptıkları okullarda, ön lisans programında yer alan ve içerik ve kredi bakımından uygun görülen derslerden muaf tutulurlar. Ayrıca tüm mezunların Açık Öğretim Fakültesi İktisat veya İşletme bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek lisans programları: • Halkla İlişkiler • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım • İletişim • İletişim Bilimleri • İletişim Sanatları • İletişim Tasarımı • İletişim ve Tasarım • Reklam Tasarımı ve İletişimi • Reklamcılık • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her yarıyılda 1 ara sınav, 1 final sınavı ve 1 bütünleme sınavı hakkına sahiptirler. Bir dersten başarılı sayılabilmeleri için ara sınavda alınan puanın % 40’ı ile final ya da bütünleme sınavında alınan puanın % 60’ı toplamının en az 50 (D1) olması gerekmektedir. Ayrıca final ya da bütünleme sınavından en az 50 (D1) puan alma şartı vardır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 (C2) ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 30 iş günü olarak tanımlanmış mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler ön lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Staj Durumu
Stajlar, Okul–Sanayi Koordinatörünün yönetim ve sorumluluğunda; Adnan Menderes Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, yurt içinde ve yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans mezunu veya uzman kişilerin çalıştırıldığı bürolarda, atölyelerde, işletmelerde, kadrosunda Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans mezunu uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleştirilir. Staj süresi 30 iş günüdür.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu