Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Hasan ERDOĞAN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Engin YARALI
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Şevki ÇETİNER
Farabi Değişim Koordinatörü
Organik Tarım Programı 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Programda eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Tarihçesi
Organik Tarım Birinci Öğretim Programı 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci kapasiteli olacak şekilde eğitimine başlamıştır. Programın ikinci öğretimi ise 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 40 öğrenci kapasite ile açılmıştır. YÖK tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrenci sayısının azalması sebebi ile programa öğrenci alımı durdurulmuştur.
Misyon
Evrensel değerleri benimsemiş, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı, toplumsal değerlere saygılı, özgüven sahibi, analitik düşünme yeteneğine sahip, araştıran ve sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek; gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, alanında gerçekleşen her türlü değişim ve gelişimden haberdar, çözümleyici, etkili iletişim kurma yeteneğine sahip, mühendis ile işçi veya yönetici ile çalışanlar arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.
Vizyon
Benzer programlara sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka meslek yüksekokul” olmak. Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, ilgili sektörü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek. Uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yapılmasını sağlayarak, öğrencileri her açıdan donanımlı hale getirmek. Gelecekte öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak için işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak.
Amaç
Programda; teorik ve uygulamalı öğretimle, organik tarım alanında ve çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli insan gücü yetiştirilmektedir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda Arıcılık Ünitesi, Kanatlı Hayvan Yetiştirme Ünitesi, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Ünitesi, Et ve Ürünleri İşleme ünitesi, Süt ve Süt Ürünleri İşleme ünitesi, Meyve-sebze ve Zeytin işleme ünitesi, zeytinyağı dolum Ünitesi ve Zeytin bahçesi ve Üretim tesisleri bulunmaktadır. Bu ünitelerde organik tarım programı öğrencileri uygulama yapabilmektedir. Ayrıca Çine İlçesi organik tarım bölgesi olarak önemli bir yere sahip olup, öğrenciler yöredeki işletmelerden de faydalanabilmektedir.
Teknik Altyapı
Arıcılık malzemeleri, Et ve ürünleri üretim makineleri, Zeytin fidan dikimi alet ve ekipmanları, Süt ve ürünleri işleme alet ve ekipmaları, Meyve-sebze işleme cihazları, Zeytin fidanı dikim alet ve ekipmanları, Zeytinyağı filtrasyon ve dolum makineleri.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu