Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Metin POLAT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Metin POLAT
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Murat KAHYA
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Murat KAHYA
Staj Koordinatörü
Turizm ve otel işletmeciliği programı, lise öğreniminden sonra 1 yılı hazırlık sınıfı olmak üzere 3 yıllık eğitim sunmaktadır. Öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile gelmektedir. Program dahilinde 50 öğrenci örgün öğretim, 50 öğrenci ikinci örgün öğretim olmak üzere toplamda 100 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin program dahilinde verilen tüm dersleri almaları ve bunlardan 100 puan üzerinden 60 puan alarak başarılı olmaları zorunludur. Ayrıca öğrencinin mezun olabilmesi için 30 günlük zorunlu stajı başarılı şekilde tamamlaması da gerekmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu yasal kuruluş işlemleri 2005 yılında tamamlanmış ve 2005-2006 eğitim- öğretim yılında Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyetine başlamıştır. Turizm ve Otel İşletmeciliği , Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile Aşçılık Programlarında eğitim ve öğretim vermektedir
Misyon
Stratejik ortaklıklar geliştirerek öğrencilerimizin, sektörün ve öğretim elemanlarının belirlemiş olduğu eğitim-öğretim programı aracılığı ile yetiştirilmesi
Vizyon
İstihdam garantili marka program olmak
Amaç
Turizm ve Otel İşletmeciliği programının amacı, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki otomasyon programlarına ve yabancı dile vakıf, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde gençleri yetiştirip sektörün insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta vb. turistik yerler de çalışacak personeli yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
DİDİM MYO Yerleşke Alanı; 9 blok; 7. 200 m2; Toplam Alan 160.000 m2 • 20 sınıf (40 kişilik) • 1 konferans salonu (400 kişilik) • 1 kantin (1.050 m2) • 1 öğrenci ve 1 personel yemekhanesi (toplam350 kişi) 1 açık spor tesisi (100 m2)
Teknik Altyapı
1 bilgisayar lab.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu