Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Turizm ve Seyahat Hizmetleri - Normal Öğretim
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksekokulda eğitim-öğretim faaliyetleri Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Üniversitenin kurum içi ve kurumlar arasında geçiş için yeterli uygunluğa sahip öğrenciler, diledikleri programa yatay geçiş yapabilirler. Bunun için “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olan öğrenciler kontenjanlara başvurabilir.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri yurtiçi ve/veya yurtdışındaki diğer üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvim dahilinde ilk hafta içerisinde başvurmaları durumunda kredi ve not transferleri ile ilgili talepleri yüksekokulu yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, ilgili kurumdaki öğrenimi kapsar şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin ilgili programdaki tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 puan üzerinden 60 olması gerekmektedir. Öğrencinin program dahilinde AKTS kredi toplamının en az 120 olması zorunludur. Bu programda 30 gün zorunlu stajını da tamamlaması gerekmektedir.
Program Profili
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı, lise öğreniminden sonra 1 yılı hazırlık sınıfı olmak üzere 3 yıllık eğitim sunmaktadır. Öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile gelmektedir. Program dahilinde 50 öğrenci örgün öğretim, 50 öğrenci ikinci örgün öğretim olmak üzere toplamda 100 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin program dahilinde verilen tüm dersleri almaları ve bunlardan 100 puan üzerinden 60 puan alarak başarılı olmaları zorunludur. Ayrıca öğrencinin mezun olabilmesi için 30 günlük zorunlu stajı başarılı şekilde tamamlaması da gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrenciler seyahat acentalarında ve konaklama işletmelerinde istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Programdan mezun olan öğrenciler, diledikleri takdirde, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek lisans öğrenimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Programdaki öğrenciler akademik dönem içerisinde 1 vize ve final olmak üzere iki sınava girmek ve başarılı olmak zorundadır. Vize sınavı dönem içerisinde yönetim tarafından uygun görülen ve tarihleri önceden ilan edilen tarihler arasında yapılmaktadır. Final sınav tarihleri ise üniversitenin belirlediği akademik takvimde önceden belirtilmektedir. Öğrencilerin vize ve final not ortalamalarının 60 olması gerekmektedir. Alınan Not Derecesi Harf Karşılığı Katsayı 90-100 Pekiyi AA 4.00 85-89 Pekiyi BA 3.50 75-84 İyi BB 3.00 70-74 İyi CB 2.50 60-69 Orta CC 2.00 55-59 Başarısız DC 1.50 45-54 Başarısız DD 1.00 40-44 Başarısız FD 0.50 0-39 Başarısız FF 0.00
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin ilgili programdaki tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 puan üzerinden 60 olması gerekmektedir. Öğrencinin program dahilinde AKTS kredi toplamının en az 120 olması zorunludur. Bu programda 30 gün zorunlu stajını da tamamlaması gerekmektedir.
Staj Durumu
Öğrencilerin programın öğrenim amaçlarına uygun şekilde ilgili işletmelerde 30 gün staj zorunluluğu ve başarılı olma şartı vardır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu