Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.İş ve yönetim kademelerinde sorumluluk almak.
2.İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve yetenekleri kavrar.
3.Alanı ile ilgili yazışmaları yapmak için bilgisayar bilişim teknolojilerini kullanır.
4.Ticarette kullanılan belgeleri tanır.
5.Işletme yönetimi fonksiyonlarını açıklar ve sorumluluk alır.
6.İşletmelerin değişen çalışma şartlarına ve takım çalışmasına uyum sağlama becerisini kazanır.
7.Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olur.
8.İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu gösterir.
9.İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu