Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Erkan DENDEŞ
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Hakkı BABALIK
Staj Koordinatörü
Kamu ve özel şirket işletmelerinde meydana gelen ve para ile ifade edilen, finans işlemlerini kayıtlara geçirerek; bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için muhasebe alanında gerekli olan elemanları yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.
Tarihçesi
2005 yılında Muhasebe N.Ö Programı açılmış ve öğrenci almıştır. Daha sonra Muhasebe İ.Ö Programı açılmış ve öğrenci almıştır. Ancak 2011 yılında Muhasebe İ.Ö Programı kapatılmıştır. Halen Muhasebe Ve Vergi Bölümü altında Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları N.Ö Programı olarak eğitim öğretime devam edilmektedir.
Misyon
İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmek.
Vizyon
İş hayatında işini bilen, pratik, uygulama kabiliyeti yüksek, okuduğunu anlayan ve yapabilen bireyler yetiştirmek.
Amaç
Sayısal düşünme yeteneğine sahip, yönergeleri anlayıp, uygulayabilen, dikkati yüksek, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi insanlar yetiştirmek bu bölümün hedeflerindendir.
Fiziki Altyapı
Eğitim öğretim dersliklerde ve bilgisayar laboratuarında yapılmaktadır.
Teknik Altyapı
3 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet lisan laboratuarı, Kampüs kütüphanesi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu