Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Kadir ERTÜRK
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Kadir ERTÜRK
Staj Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Meslek Yüksekokulu ilk olarak Karacasu ilçesinde bölgenin fiziki şartlarına bağlı olarak dericilik ve seramik programı açılarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. ilerleyen dönemlerde taş işlemeciliği be sosyal programlar açılarak eğitim yelpazesini genişletmiştir. Teknik programlar açısından Karacasu ilçesinde yıllardır yapılan çömlekçilik zanaatının seramik programı bugünkü adıyla dekoratif sanatlar programının açılmasında önemli rol oynamıştır. Belirli bir süre seramik programı olarak eğitim verildikten sonra, program daha çok amaçlı eğitim vermek için mimari dekoratif sanatlar programı olarak eğitime devam etmektedir. Dekoratif sanatlar programı ile hem bölgedeki el sanatı olan çömlekçiliğin gelişmesi hem de çini, seramik , ahşap gibi el sanatlarının öğrenilip uygulanması açısınndan önemli olduğu vurgulanmaktadır.
Tarihçesi
Karacasu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002-2003 Eğitim öğretim yılında ilk olarak seramik programı adı ile 25 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Karacasu ilçesinde yıllardır yapılan çömlekçilik bu bölümün açılmasında önemli rol oynamıştır. Belirli bir süre seramik programı olarak eğitim verildikten sonra, program daha çok amaçlı eğitim vermek için mimari dekoratif sanatlar programı olarak eğitime devam etmektedir. bu programda her türlü mimari dekoratif öğelerin tasarım ve uygulama aşamasında sektörün ara eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynmaktadır.
Misyon
Türkiye 'de seramik sektörünün gelişmesi ve seramikle birlikte çini, ahşap, taş işlemeciliği gibi bir çok dalla birlikte Mimari öğelerin süslenmesinde bahsettğimiz bir kaç mazlemeyle birlikte farklı tasarımlar doğrultusunda dekoratif sanatsal öğeler oluşturulmaktadır. Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında, işleyişi sağlayacak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen dört yarı yıllık bir yükseköğretim programıdır. Ayrıca Mimari dekoratif sanatlar programının ders içeriğinde de bulunan torna şekillendirme dersiyle birlikte Aydın Karacasu ilçesinde yıllardır devam eden geleneksel çömlekçilik zanatının öğrenilmesine, gelişmesine ve sanatsal anlamda değer kazanılmasına da büyük ölçüde katkı sağlanması da hedeflenmektedir.
Vizyon
Programdan mezun olan öğrencilerin iş bulma gibi bir korkuları yoktur. Henüz öğrencilik aşamalarında hepsi istedikleri taktirde çalışma imkanlarına sahiptirler. gerek seramik sektöründe gerekse mimarlık yada iç mimarlık gibi bölümlerin alt yapılarında ara eleman olarak iş imkanı bulabilmektedirler.
Amaç
Mimari Dekoratif sanatlar programından mezun öğrenciler aldıkları eğitim ile birlikte sahip oldukları el becerilerini kullanabilme ve geliştrebilmeleriyle sanatsal anlamda kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca sanatsal anlamdaki düşünceleri ve uygulamları ile Türkiye'deki sanat kavramına katkıda bulunmaları amaçlanır.
Fiziki Altyapı
Karacasu MYO. da alt yapı olarak idari ve atölye binası olarak her türlü imkanı sağlamaktadır. İdari binada derslikler, teknik çizim atölyesi, bilgisayar labaratuvarları ve öğrencilerin dinlenme salonu gibi alanlarıyla yeterli imkan sağlanmaktadır.
Teknik Altyapı
Programın teknik alt yapısı olarak; atölye binamızda seramik şekillendirme, alçi , dekor ve sır atölyeleri bulunmaktadır. Malzeme techizatı olarak gerekli mazlemeler bulunmakta ve yapılan seramik ürünlerin pişiriminin sağlanması açısından ise 4 adet elektirkli seramik fırını mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu