Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Üretimde Kalite Kontrol - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Üretimde Kalite kontrol programını iki yıl önlisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Üretimde Kalite Kontrol alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Yükseköğretimde Üretimde Kalite Kontrol Programı alanında 120 AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Üretimde Kalite Kontrol Programından mezun olabilmek için; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin Öğretim Niteliği ve Süresi ile ilgili 20. Maddesi gereğince öğrencinin öğrenimi boyunca aldığı derslerin toplamı en az 120 AKTS olması ve ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden 60 olması gereklidir.
Program Profili
Üretimde Kalite Kontrol programının amacı; Kalite Yönetim sistemlerinin teknolojinin tasarıma, planlama faaliyetlerine, müşteri hizmetlerine, malzeme alt yapılarına, yerleştirme planlamasına, ölçme, kontrol ve iyileştirme süreçlerine, kalite maliyetleri ve her türlü destek süreçlerine uygulama bilgi ve becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektir. Böylelikle günümüzde geçerli olan en yüksek kalitenin en düşük maliyetle elde edilmesinde sanayi sektörlerinin, nitelikli eleman konusunda kendi alt yapılarının oluşturulmasını aynı zamanda, öğretim kadrosunun bilgi ve tecrübesinden sanayi sektörlerinin yararlanması sağlanmış olacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Üretimde Kalite Kontrol Programından mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde, Araştırma-Geliştirme, Proses Tasarımı ve Optimizasyonu, Fabrika Organizasyonu ve İşletmesi, Kalite Güvence, Güvenlik ve Çevre Kalitesi, Teknik Satışlar, Servis ve Pazarlama bölümlerinde çalışma imkânı bulabileceklerdir.
Üst Derece Programlara Geçis
Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İstatistik ve Makine Mühendisliği, bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Üretimde Kalite Kontrol Programı mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile YÖK’ün öngördüğü ve aşağıda verilen lisans programlarına girip Lisans tamamlayabilecekleri gibi isterlerse ÖSYM’nin yaptığı LYS sınavlarına da girerek, Üniversitelerin Endüstri, İmalat, Makine mühendisliklerini ve İstatistik bölümünü kazanmaları durumunda Ön Lisansta aldıkları derslerin ciddi bir kısmını muafiyette kullanarak daha kısa sürede ve daha başarılı olarak bitirebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Staj Durumu
Programdan mezun olabilmek için öğrencinin stajını yapmış olması gereklidir. Öğrencinin staj yapacağı yeri Staj Komisyonu belirler. Staj, Staj Komisyonunca belirlenen veya uygun görülen mesleklerin uygulandığı yurt içi ve yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşlarında staj amirinin yönetim ve sorumluluğunda Yüksekokulda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili tüm birimlerinde, Bakanlıklara bağlı ilgili kuruluşlarda, kadrosunda Koçarlı Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans düzeyinde eğitim yapmış görevli uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleştirilir. Staj, Yüksek Öğrenim Kuruluşunun yüksekokullar için düzenlendiği Staj Yönetmeliğine göre yapılır. Staj süresi 30 iş günüdür.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu