Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. İlkay YAVAŞ
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hayrettin İlker ÖZDEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. İlkay YAVAŞ
Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Hayrettin İlker ÖZDEMİR
Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Şebnem Hazal GÜLŞEN
Staj Koordinatörü
Koçarlı Meslek Yüksekokulu, Aydın İl Merkezine 20 km., Koçarlı İlçe Merkezine ise 6 km. uzaklıkta bulunan, bünyesinde Ziraat Fakültesini de barındıran Adnan Menderes Üniversitesi Güney Kampüsünde yer almaktadır. 2006 yılında kurulma kararı alınan Koçarlı Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümünde 4 (dört) programla ve her program için 40 (kırk)’ar öğrenci kontenjanıyla 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlaması uygun görülmüştür. Programların seçiminde ülke ve bölgenin sosyo-ekonomik gereksinimleri göz önünde bulundurulmuş, özellikle bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörünün “Yeterli Bilgi ve Beceriye Sahip Kalifiye Ara Elemanı” ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Koçarlı Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı itibariyle; -Park ve Bahçe Bitkileri Bölümüne bağlı Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında, -Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı Tarım Makineleri Programında, -Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı Organik Tarım ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programlarında, -Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümüne bağlı olup bu yıl ilk öğrencilerini alan Laboratuvar Teknolojisi programında faaliyetlerine devam edecektir. Faaliyetlerine devam eden programlar yanında, kuruluş itibariyle açılıp daha sonra öğrenci alımı durdurulan programlar ve açılış izni alınıp henüz öğrenci kabulü yapılmayan programlarımız sözkonusu olup, tablo aşağıdadır. 2 Öğretim Üyesi, 11 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman ve 8 idari personelle hizmetlerine devam eden okulumuzda öğrenci kayıt-kabulünden itibaren gerek eğitim-öğretim hizmetlerinde, gerekse idari hizmetlerde, her türlü kontrol ve denetim tedbirleri alınmış, kaynakların aktif ve verimli kullanımına yönelik çabalar ön plana çıkarılmıştır. Meslek Yüksekokulları arasında, öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edilen, mezunların istihdamı açısından, özel sektör tarafından ilk sıralarda aranan bir kurum olmayı amaçlayan okulumuz, öğrencilerinde gereksinimlerini göz önünde bulundurarak ilerleyen zamana ve teknolojiye bağlı olarak gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu, Üniversite Senatosunun 18.01.2006 tarihli oturumunda aldığı “Aydın İli, Koçarlı İlçesinde, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Kurulması” hakkındaki 2006/01 sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10.03.2006 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulması kabul edilmiştir. Kurulduğu dönemdeki adıyla, Teknik Programlar bölümünde, 4 (dört) program ve her program için 40 (kırk)’ar öğrenci kontenjanıyla, 2006–2007 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulü kararlaştırılmıştır. Ön lisans düzeyinde eğitim veren kurumumuzun amacı, bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu, nitelikli ara elemanlarını yetiştirerek ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktır. Kuruluşta bölgenin tarım potansiyeli ve Yüksekokulun yerleşke özelliği dikkate alınarak Tarımsal Programlar tercih edilmiştir. Ancak ülke genelinde bütün üniversitelerde olduğu gibi, üniversitemizde de bu tür programlara öğrenci tercihlerinin azalması; tarımsal programların ortaöğretim düzeyinde tabanının bulunmaması nedeniyle sınavsız geçişlerin olmaması; üniversiteye giriş sınavındaki sistem değişiklikleri, YÖK tarafından program isimlerinde yapılan değişiklikler vs. zamanla öğrenci sayılarının azalmasına ve 2011 yılında YÖK kararıyla iki programa öğrenci alımının durdurulmasına neden olmuştur. Öğrenci alımı durdurulan Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği ve Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği programları yerine, mevcut öğretim elemanı kadrosunu değerlendirmek ve tarımsal programlar yanında, diğer alanlarda da varlık göstermek düşüncesiyle, 2011 yılında dört (4) yeni program önerisinde bulunulmuştur. Yeni program açılması önerimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.04.2011 tarihli toplantısında görüşülerek, 2547 sayılı yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2.maddesi uyarınca Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” ile “Organik Tarım” adıyla iki (2), Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında “Üretimde Kalite Kontrol” adıyla bir (1), Tasarım Bölümü altında “Endüstri Ürünleri Tasarımı” adıyla bir (1) olmak üzere toplamda bir (1) yeni bölüm ve dört (4) yeni programın açılmasına izin verilmiştir. Yine 2016 yılında önerilip kabul edilen Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümüne bağlı Laboratuvar Teknolojisi programına 2017 yılında öğrenci alımı izni çıkmış; 2017 yılında yapılan Kozmetik Teknolojisi ve Grafik Tasarımı program açma teklifleri de kabul edilmiştir. Bölüm ve programlara ait son durumu gösterir tablo aşağıdadır. Bölüm Adı Bağlı Program Öğrenci Kontenjanı Açıklama Bitkisel ve Hayvansal Üretim Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği -.- 2011 yılında öğrenci alımı durdurulmuştur. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği -.- 2011 yılında öğrenci alımı durdurulmuştur. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 40 Aktif Organik Tarım 40 Aktif Park ve Bahçe Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri 40 Aktif Makine ve Metal Teknolojileri Tarım Makineleri 40 2014 yılında öğrenci alımı durdurulmuştur. Kayıtlı öğrenciler nedeniyle Aktif Üretimde Kalite Kontrol 40 2018 yılında öğrenci alınması planlanmaktadır. Tasarım Endüstri Ürünleri Tasarımı 40 2018 yılında öğrenci alınması planlanmaktadır. Grafik Tasarımı 40 (Yeni) Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuar Teknolojisi 40 2017 yılında öğrenci alınmıştır. Kozmetik Teknolojisi 40 (Yeni)
Misyon
Yüksekokulumuzda yer alan programlarla ilgili sektörlerde başarıyla çalışabilecek, gerekli teknik bilgi, beceri ve birikime sahip ara teknik elemanlar yetiştiren, mezunlarına olan ilgi ve taleple tanınarak tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olmak.
Vizyon
Yeniliğe ve gelişmeye her zaman açık, analitik düşünerek iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kazandırdığı bilgi ile evrensel değer ve uluslararası standartlara uygun, ilgili sektörlerin aradığı vasıflarda, donanımlı meslek elemanı yetiştirerek, benzer alanda eğitim veren okullar arasında en çok tercih edilen, sürekli gelişerek büyüyen, alanında saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.
Amaç
1.Benzer Alanlarda Eğitim-Öğretim Veren Meslek Yüksekokulları Arasında, Öğrenciler Tarafından İlk Sıralarda Tercih Edilen Bir Kurum Olmak 2.Benzer Alanlarda Eğitim-Öğretim Veren Meslek Yüksekokulları Arasında, Mezunların İstihdamı Açısından, Özel Sektör Tarafından İlk Sıralarda Aranan Bir Kurum Olmak 3.Güçlü Paydaşlar Edinmek 4. Kurumsallaşmayı Hızlandırmak 5.Öğrenci Sayısının Arttırmak
Fiziki Altyapı
Koçarlı Meslek Yüksekokulunun ilk hizmet binaları Ziraat Fakültesinden devredilen ve 2 adet idari hizmet binası, 15 adet sınıf, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 10 adet diğer laboratuvarların bulunduğu 3 prefabrik derslik bloğu iken, bu binaların kullanım ömürlerinin dolması nedeniyle, 2016 yılında an itibariyle eğitim hizmetlerini yürüttüğümüz bloklar (B ve B1) tahsis edilmiştir. Tahsis edilen Bloklardan B1 blok henüz boşaltılmadığından, eğitim hizmetleri B blokta yürütülmektedir. Devredilen blokların kapalı alanı 8500 m² olup, Yüksekokulumuza teslim edilen bölümünde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 mikroskobi laboratuarı, 1 kimya laboratuarı ve 15 büro yer almaktadır. Öğrenci kantini ve yemekhanesi ile personel yemekhanesi, Güney Kampüs genelinde Ziraat Fakültesi ile Yüksekokulumuz tarafından müşterek kullanılmaktadır. 10000 m² açık alanı bulunan Yüksekokulun 2500 m²’lik uygulama sahası bulunmaktadır. Uygulama sahası içinde 100 m² kapalı alanlı polikarbon sera, 50 m² alanlı iki adet naylon sera, 50 m² alanlı bir nethouse, biri 60 m², diğeri 250 m² alanlı iki adet kanatlı hayvan üretim alanı yer almaktadır. Ayrıca … kovandan oluşan arıcılık ünitesi mevcuttur. Ayrıca, sportif etkinliklerin yapıldığı basketbol, voleybol ve tenis kortlarını içeren 500 m² alana sahip bir spor sahası vardır.
Teknik Altyapı
Bilgisayarlar Cinsi Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar 64 Bilgisayar Kasası (Projeksiyon bağlantılı) 10 Taşınabilir Bilgisayar 3 TOPLAM 77 Kütüphane Kaynakları Türü Sayısı (Adet) Kitap Ziraat Fakültesinin kitap ve dergi yönüyle zengin kaynağa sahip kütüphanesi, öğrencilerimize de hizmet vermektedir. Basılı Periyodik Yayın ADÜ HABER aylık periyodik dergi olup, öğrencilerimizin istifadesine açıktır. Elektronik Yayın 2 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Sayısı (Adet) Projeksiyon 17 Tepegöz 1 Slayt cihazı 1 Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi 1 Kamera 1 Yazıcı 12 Tarayıcı 3 Mikroskop 21 DVD cihazı 1 Plotter 1 Dijital Grafik Tablet 1 Laboratuvar Cihazları :Etüv, İnkübator, Kül Fırını, Saf Su Cihazı, Hassas Terazi, Karıştırıcı Atölye Ekipmanı: Masa tipi torna, masa tipi freze, motor kesiti eğitim seti Diğer Makine/Teçhizat: Kuluçka makinesi, haşlama kazanı, kesim aparatı, ana kafes, tüy yolum makinesi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu