Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Bahar GÜRDİN
Farabi Değişim Koordinatörü
Pazarlama Programı, 2001-2002 akademik yılında İdari Programlar Bölümü altında açılmıştır. 2002 - 2003 eğitim öğretim yılında programın ikinci öğretimi faaliyete geçmiştir.
Tarihçesi
Pazarlama Programı, 2001-2002 akademik yılında İdari Programlar Bölümü altında açılmıştır. 2002 - 2003 eğitim öğretim yılında programın ikinci öğretimi faaliyete geçmiştir. ISCED (Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması) kapsamında 2011 yılı başında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü sona ermiş, program Pazarlama ve Reklâm bölümüne bağlanmıştır. Yeterli öğrenci talebi olmaması nedeni ile YÖK tarafından Pazarlama İkinci Öğretim programına öğrenci alımı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında durdurulmuştur.
Misyon
Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilecek, meslek gelenekleri ve etik kurallarına bağlı, öz güveni olan, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilen, toplumun ihtiyacı olan nitelikli, pazarlama elemanları yetiştirmek.
Vizyon
Pazarlama alanında ihtiyaç duyulan insan gücünü çağın gereklerine uygun olarak yetiştirmek ve alanında tercih edilen bir program olmak.
Amaç
Pazarlama alanında ihtiyaç duyulan insan gücünü çağın gereklerine uygun olarak yetiştirmek ve alanında tercih edilen bir program olmak.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu