Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İşletme Yönetimi - Normal Öğretim
İşletme Yönetimi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası geçişlerde ADU Kuyucak MYO Sınav Yönergesi uygulanır.
Kazanılan Derece
İşletme yönetimi programını başarıyla bitiren öğrencilere önlisans diploması ile işletmecilik meslek elemanı ünvanı verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Lise mezuniyet notları ile ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme sonucu kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen tarihler ve şartlar dâhilinde kayıtları kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim rehberi Madde 21’e göre, daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler öğretim yılının ilk iki haftası içinde eşdeğerlik için ilgili birime başvurabilirler. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin eşdeğerlik işlemleri aynı maddeye göre yapılır. Öğrenciler Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Rehberi Madde 23’e (r) göre, senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 5’i dersleri hariç 75 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin 100 tam puan üzerinden 60 ortalamaya sahip olması ve mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Program Profili
Dört yarıyılı kapsayan İşletme Yönetimi Programı müfredatında; mesleki beceri ve nitelik kazandırmaya yönelik dersler bulunmaktadır. 1. sınıf müfredatında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel meslek (alan) dersleri de yer almaktadır. 2. sınıf müfredatında uzmanlaşmayı amaçlayan meslek (alan) dersleri ağırlık taşır. Programda iş ve işletme, üretim, yönetim, hukuk ile ilgili yetkinlikler kazandırılır. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu ve özel sektör işletmelerinde işletme ve muhasebe ara elemanı olarak istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Açık Öğretim fakültesine sınavsız geçiş yaparak lisans tamamlayabilir ve ÖSYM’nin yaptığı DGS sınavında başarılı olması halinde lisans tamamlayabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70 `i, uygulamaların ise en az %80 ’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla, başarı notu, ara sınavı notunun ara sınavları not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu /yılsonu/bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavlarında 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır. Bir dersten 60 ortalamaya sahip öğrenci o dersi başarmış sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerimiz 5’i dersleri hariç en az 75 ulusal kredi ve 120 AKTS’yi tamamlamış olması ve 30 iş günü stajını tamamlaması halinde mezun olma hakkı kazanır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu