Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 1 Zorunlu 26
Program Seçmeli 1 Bölüm Seçmeli 6
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   34
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Matematik I
MAT183
Zorunlu 2 0 4
Mikro Ekonomi
IYO111
Zorunlu 2 0 3
Temel Hukuk
YY105
Zorunlu 2 0 3
Kamu Yönetimine Giriş
YY103
Zorunlu 3 0 3
Siyaset Bilimi
YY111
Zorunlu 3 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Kariyer Planlama (Sosyal Bilimler Alanlarında)
KP102
Zorunlu 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel İşletme
IYO103
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
KPO159
Bölüm Seçmeli 1 1 2
Ofis Programları I
KPO153
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Meslek Etiği
KPO155
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Global Pazarlama
PRL205
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Marka Yönetimi
PRL204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğrudan Pazarlama
PRL151
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Uluslararası İşletmecilik
PRL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İktisat Tarihi
MV264
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sınavlara Yönelik Matematik
MV266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Web Tasarımının Temelleri
MV270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İnsan Hakları ve Demokrasi
MV272
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Popüler Kültür ve Medya
MV274
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Yatırım ve Proje Yönetimi
MV280
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgisayarlı Muhasebe
MV282
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zaman ve Stres Yönetimi
MV268
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
MV260
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Çağdaş Siyasal Akımlar
MV262
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Okur Yazarlık
MV276
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Yatırım Araçları
MV278
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 2 Zorunlu 19
Program Seçmeli 2 Bölüm Seçmeli 5
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   26
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Makro Ekonomi
IYO104
Zorunlu 2 0 3
Yerel Yönetimlere Giriş
YY104
Zorunlu 3 0 4
Kamu Maliyesi
YY108
Zorunlu 2 0 3
Genel Muhasebe
YY112
Zorunlu 3 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Anayasa Hukuku
YY106
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Protokol Bilgisi
YY158
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
KPO154
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ofis Programları II
KPO152
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Uygarlık Tarihi
YY160
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İletişim
IYO114
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Global Pazarlama
PRL205
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Marka Yönetimi
PRL204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğrudan Pazarlama
PRL151
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Uluslararası İşletmecilik
PRL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İktisat Tarihi
MV264
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sınavlara Yönelik Matematik
MV266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Web Tasarımının Temelleri
MV270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İnsan Hakları ve Demokrasi
MV272
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Popüler Kültür ve Medya
MV274
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Yatırım ve Proje Yönetimi
MV280
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgisayarlı Muhasebe
MV282
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zaman ve Stres Yönetimi
MV268
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
MV260
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Çağdaş Siyasal Akımlar
MV262
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Okur Yazarlık
MV276
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Yatırım Araçları
MV278
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 3 Zorunlu 20
Program Seçmeli 3 Bölüm Seçmeli 8
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi
IYO205
Zorunlu 2 0 3
Yerel Yönetimler Maliyesi
YY205
Zorunlu 3 0 4
Devlet Bütçesi
YY207
Zorunlu 3 0 4
İdare Hukuku
YY110
Zorunlu 3 0 3
Halkla İlişkiler
IYO155
Zorunlu 2 0 3
Yerel Yönetimler Mevzuatı
YY201
Zorunlu 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dış Ticaret
IYO203
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Vergi Hukuku
YY209
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İmar Hukuku ve Uygulamaları
YY251
Bölüm Seçmeli 2 1 3
E-Devlet
YY255
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Örgütsel Davranış
YY260
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ruhsat İşleri ve Denetim
YY259
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
YY253
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kentleşme ve Çevre Sorunları
YY202
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Global Pazarlama
PRL205
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Marka Yönetimi
PRL204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğrudan Pazarlama
PRL151
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Uluslararası İşletmecilik
PRL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İktisat Tarihi
MV264
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sınavlara Yönelik Matematik
MV266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Web Tasarımının Temelleri
MV270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İnsan Hakları ve Demokrasi
MV272
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Popüler Kültür ve Medya
MV274
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Yatırım ve Proje Yönetimi
MV280
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgisayarlı Muhasebe
MV282
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zaman ve Stres Yönetimi
MV268
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
MV260
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Çağdaş Siyasal Akımlar
MV262
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Okur Yazarlık
MV276
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Yatırım Araçları
MV278
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 4 Zorunlu 22
Program Seçmeli 4 Bölüm Seçmeli 6
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yerel Kamu Hizmetleri
YY213
Zorunlu 2 0 3
Türkiye'nin Yönetim Yapısı
YY206
Zorunlu 3 0 4
Türk Vergi Sistemi
YY208
Zorunlu 3 0 3
Staj
YY210
Zorunlu 0 2 8
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
YY212
Zorunlu 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Finansal Yönetim
IYO204
Bölüm Seçmeli 3 0 4
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
IYO206
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kriz ve Afet Yönetimi
YY252
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kamu Personel Rejimi
YY254
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kamu Ekonomisi
YY256
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama
YY258
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Yerel Yönetimler Muhasebesi
YY262
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Global Pazarlama
PRL205
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Marka Yönetimi
PRL204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğrudan Pazarlama
PRL151
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Uluslararası İşletmecilik
PRL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İktisat Tarihi
MV264
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sınavlara Yönelik Matematik
MV266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Web Tasarımının Temelleri
MV270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İnsan Hakları ve Demokrasi
MV272
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Popüler Kültür ve Medya
MV274
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Yatırım ve Proje Yönetimi
MV280
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgisayarlı Muhasebe
MV282
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zaman ve Stres Yönetimi
MV268
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
MV260
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Çağdaş Siyasal Akımlar
MV262
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Okur Yazarlık
MV276
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Finansal Yatırım Araçları
MV278
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu