Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Ayşenur ÖREN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ayşenur ÖREN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Ayşenur ÖREN
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Ayşenur ÖREN
Mevlana Koordinatörü
Lojistik programı, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere içinde taşıma ve depolama gibi temel faaliyetlere ilaveten elleçleme, müşteri hizmetleri, üretim yönetimi, operasyon yönetimi, envanter yönetimi, yer seçimi, filo yönetimi, gümrükleme, dış ticaret, kalite, organizasyon, liman ve terminal yönetimi gibi her biri ayrı uzmanlıklar gerektiren faaliyetler bütünüdür.
Tarihçesi
ADÜ Rektörlüğü’nün, Aydın İli Köşk İlçesi’nde Köşk Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Köşk Meslek Yüksekokulunun kurulması teklifi uygun görülmüştür. 2013-2014 öğretim yılında eğitim öğretime başlanması planlanmaktadır.
Misyon
Evrensel değerlere saygılı, topluma katkı sağlayan, değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen, mesleklerine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmış, öncelikle insan sağlığını hedefleyen, katılımcı, paylaşımcı ve sorumluluk bilinci üst düzeyde olan bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Vereceği öğrenci odaklı ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, saygın ve önder bir meslek yüksekokulu olmaktır.
Amaç
Lojistik programı, özel ve kamu işletmelerinde satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
Meslek Yüksekokulumuzda 4280,60m2 kapalı, 9.000 m2 açık alan bulunmaktadır. Ayrıca okul bünyesinde 1 adet basketbol, 1 adet voleybol sahası, 1 adet halı sahası yer almaktadır.
Teknik Altyapı
12 adet derslik, 1 adet uygulama laboratuvarı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 6 adet amfi salon, 1 adet toplantı salonu, 1 adet seminer salonu, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet kütüphane, 1 adet lobi, 6 adet öğretim elemanları odası bulunmaktadır. Okulumuzda 3'ü idari 6'sı akademik olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu