Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Ayşenur ÖREN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ayşenur ÖREN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Ayşenur ÖREN
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Ayşenur ÖREN
Mevlana Koordinatörü
Yerel Yönetimler Programı olarak temel amacı; Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Tüzel Kişilikleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının etkin ve verimli çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir.
Tarihçesi
ADÜ Rektörlüğü’nün, Aydın İli Köşk İlçesi’nde Köşk Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Köşk Meslek Yüksekokulunun kurulması teklifi uygun görülmüştür. Programın 2013-2014 öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır.
Misyon
Evrensel değerlere saygılı, topluma katkı sağlayan, değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen, mesleklerine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmış, öncelikle insan sağlığını hedefleyen, katılımcı, paylaşımcı ve sorumluluk bilinci üst düzeyde olan bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Vereceği öğrenci odaklı ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, saygın ve önder bir meslek yüksekokulu olmaktır.
Amaç
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, özgür ve bilimsel düşünebilen, teknolojiyi toplum yararına sunabilen, işletmelerin ve sektörün ihtiyacı olan piyasa isteklerine cevap verebilecek, üretim ve hizmet faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütecek, görev aldığı işletmede işletmecilikle ilgili problem ve fırsatları tanıyabilen nitelikte mesleki ve teknik alanda nitelikli ara eleman yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Meslek Yüksekokulumuzda 4280,60m2 kapalı, 9.000 m2 açık alan bulunmaktadır. Ayrıca okul bünyesinde 1 adet basketbol, 1 adet voleybol sahası, 1 adet halı sahası yer almaktadır.
Teknik Altyapı
12 adet derslik, 1 adet uygulama laboratuarı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 6 adet amfi salon, 1 adet toplantı salonu, 1 adet seminer salonu, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet kütüphane, 1 adet lobi, 6 adet öğretim elemanları odası bulunmaktadır. Okulumuzda 3'ü idari 6'sı akademik olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.