Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. İdris KOÇAK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ali BÜYÜKMERT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. İdris KOÇAK
Farabi Değişim Koordinatörü
Globalleşme, küresel ekonomi ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler uzmanlaşmış ve disiplinler arası eğitim veren programların geliştirilmesi gereğini doğurmuştur. İşte Dış Ticaret Bölümü de işletme ve iktisat disiplinlerini temel alan, esnek, uluslararası odaklı ve tüm sektörlerin uluslararası ticaret etkinliğinin gerektirdiği uzmanlık konularını içeren bir bölümdür.
Tarihçesi
2004/2005 Eğitim Öğretim yılından bu yana öğrenci alımına devam etmektedir.
Misyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyine sahip, sürekli araştıran, sorgulayan, işbirliğine ve paylaşıma açık, ülkesini ve mesleğini seven ara insan gücü yetiştirmektir.
Vizyon
Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde bir bölüm olmak.
Amaç
Bu bölümün amacı kamu ve özel sektörde çalışabilecek, Dış Ticaret Meslek Elemanı ünvanına sahip nitelikli eleman yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Bölümümüz 12 amfi, 6 sınıf, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kafeterya, 1 yemekhane, 11 çalışma odası, 1 konuk öğretim görevlisi odası, 1 kütüphane, 1 çalışma odası ve 3 idari servisin olduğu ve network sistemiyle merkez kampüse bağlı Sümer kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Teknik Altyapı
Bölümümüz 12 amfi, 6 sınıf, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kafeterya, 1 yemekhane, 11 çalışma odası, 1 konuk öğretim görevlisi odası, 1 kütüphane, 1 çalışma odası ve 3 idari servisin olduğu ve network sistemiyle merkez kampüse bağlı Sümer kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu