Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
2.Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
3.Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasalarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bunları pratik açıdan uygulayabilmek
4.İş yerlerinde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
5.Para ve sermaye piyasası araçları ve kurumları ile ilgili kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabilmek
6.Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek
7.Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
8.İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
9.İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
10.Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçe’yi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu