Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Serkan ARTAN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Zafer KORKMAZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehmet ŞEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Serkan ARTAN
Staj Koordinatörü
DC/AC ve AC/DC dönüşüm tekniklerini,her türlü elektrik tesisat ve makineyi kurabilen ve bakımını yapabilen,Endüstriyel otomasyon sistemlerini kuran,bakımını yapan, elektrikli ev gereçleri ( ısıtma,soğutma ve iklimlendirme makineleri) montaj ve bakım tekniğini bilen ve üretim alanlarında planlama,tasarım,keşif,test ve kabul işlemlerini, yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılan bütün teknik donanımlara sahip ara eleman yetiştirilmektedir.
Tarihçesi
İsced kapsamında Elektrik ve Enerji Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Elektrik ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programları mevcuttur.
Misyon
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Elektrik ve Enerji sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Fiziki Altyapı
Bölümde 1 Adet Laboratuar Ve 1 Adet Atölye Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- Elektrik makinaları deney setleri (AC/DC) 2- Hidrolik pnömatik deney setleri 3- Elektromekanik kumanda deney sistemleri 4- PLC deney seti 5- Elektrik ve elektronik ölçüm cihazları 6- Bilgisayar laboratuvarı
Teknik Altyapı
Bölümde 1 Adet Laboratuar Ve 1 Adet Atölye Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- Elektrik makinaları deney setleri (AC/DC) 2- Hidrolik pnömatik deney setleri 3- Elektromekanik kumanda deney sistemleri 4- PLC deney seti 5- Elektrik ve elektronik ölçüm cihazları 6- Bilgisayar laboratuvarı
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu