Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Otomotiv Teknolojisi - Normal Öğretim
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler "Otomotiv alanında önlisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Söke Meslek Yüksekokulunda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Program Profili
Otomotiv sektörü gelişen diğer endüstri dalları gibi kendisini sürekli yenileyip geliştirmektedir. Program öğrencileri de kendilerini sürekli yenileyip geliştirmeye açık olarak eğitimlerini tamamlamak durumundadırlar. Otomotiv Programı eğitimi alan öğrencilerinin bu gelişmeye ve yeniliğe açık olarak eğitimlerini almaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin yeniliklere açık olarak eğitim almalarına fırsat verilmesi açısından programın mevcut olanakları sürekli olarak yenilenerek gelişimi sürdürülmektedir. Ayrıca sanayi işbirliği her geçen yıl daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda staj yapma olanakları son derece rahattır. Programın mevcut atölyesi aktif olarak çalışır durumda olduğu için öğrencilerin uygulama yapma olanakları bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Otomotiv teknikerleri Kamu kurumlarında, sürücü kurslarında motor dersi eğitmenliğinde veya kendi işyerlerinde çalışabilirler. Ayrıca Otomotiv sektörünün tamama yakını özel teşebbüs tarafından meydana getirilmiş ana ve yan sanayiden oluşması nedeni ile MYO Otomotiv Teknolojisi Programı mezunlarının çoğu özel sektör kuruluşlarında istihdam alanı bulmaktadır. Bu programın öğrencileri otomotiv sektöründe tekniker karşılığı sayılabilecek servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça ve servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme Adnan Menderes Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Staj Durumu
Yok30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu