Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Zafer KORKMAZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehmet ŞEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Tekstil teknolojisi programında öğrencilere doğal,rejenere ve sentetik liflerin özellikleri,kullanım alanları, üretim yöntemleri kavratılır. Pamuk,yün,rejenere ve sentetik lif üretim aşamaları ve makineleri tanıtılır. Fiziksel tekstil muayeneleri, dokuma ve örme teknolojileri, konfeksiyon teknolojileri, terbiye işlemleri öğretilir. Atölye dersleri Söktaş A.Ş. işletmesinde uygulamalı olarak işlenir. Mezunlarımız tekstil teknikeri ünvanı almaktadır.
Tarihçesi
İsced kapsamında Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Tekstil Teknolojisi programı mevcuttur.
Misyon
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Fiziki Altyapı
Bölümde 1 Adet Laboratuvar Mevcuttur.
Teknik Altyapı
Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1-Mikroner cihazı 2- İplik numara tespiti(skala) 3- 3 adet mikroskop 4- Şerit çıkrığı 5-Hassas terazi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu