Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Mesude Serpil ALTUN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Zafer KORKMAZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehmet ŞEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Mesude Serpil ALTUN
Staj Koordinatörü
Söke Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı programında ; Türk tasarım eğitiminin uluslararası düzeye taşınmasına katkıda bulunan, araştıran, tekstil malzemeleriyle, kavramlarıyla ve teknikleriyle giysiler üretebilen ve tekstil-giyim endüstrisinde öncü fikirleri yakalayıp bu sektörün istekleri doğrultusunda talepleri değerlendirecek moda tasarım teknikerlerinin yetiştirilmelerini hedeflemekteyiz.
Tarihçesi
İsced kapsamında Tasarım Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Moda Tasarımı programı mevcuttur.
Misyon
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Tasarım sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar
Fiziki Altyapı
Bölümde; 1.) 1 Adet Bilgisayar Laboratuarı ( 20 pc) 2.) 1 Adet Dikim Atölyesi; 3.) 1 Adet Tasarım Atölyesi ı
Teknik Altyapı
Bölümde; 1.) 1 Adet Bilgisayar Laboratuarı ( 20 pc) Cad –Assyst Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Programı Bilgisayar Destekli Moda Tasarım Programı (Vektörel Tabanlı Grafik Tasarım Programı) 2.) 1 Adet Dikim Atölyesi; 6 adet Düz Dikiş Makinesi 1 adet Bilgisayarlı Düz Dikiş Makinesi 2 adet Overlok Makinesi 1 adet Reçme 1 adet Dik Bıçaklı Kesim Makinesi 1 adet Yuvarlak Bıçaklı Kesim Makinesi 1 adet Sanayi Ütüsü ve Paskalası 1 adet Serim masası 3.) 1 Adet Tasarım Atölyesi 15 adet prova mankeni 8 adet tasarım masası
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu