Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cumhur ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Zafer KORKMAZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehmet ŞEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cumhur ÖZTÜRK
Staj Koordinatörü
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı mezunları hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağına sahiptir. Ülkemizin kalkınma hamlesi içinde olması endüstri, sanayi, sanat vb. alanlara yönelmesi mesleğin gelişmesinde önemli bir etkendir. Bu meslekteki kişiler genellikle tasarımcı olarak mekanik, otomotiv, animasyon, reklam, grafik, web sayfa oluşturma, dekorasyon, ambalaj, cam ve seramik, sinema, televizyon vb. konularda istihdam edilmektedir. Ayrıca kendi özel tasarım bürolarını da kurabilirler.
Tarihçesi
İsced kapsamında Elektrik ve Otomasyon Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programı mevcuttur.
Misyon
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Bilgisayar Teknolojileri sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Fiziki Altyapı
Bölümde 1 Adet Laboratuar Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- 23 adet LCD ekranlı Pentium çift çekirdekli 2.8 Ghz işlemcili bilgisayar. 2- 1 adet 1024x768 çözünürlüklü projeksiyon cihazı.
Teknik Altyapı
Bölümde 1 Adet Laboratuar Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- 23 adet LCD ekranlı Pentium çift çekirdekli 2.8 Ghz işlemcili bilgisayar. 2- 1 adet 1024x768 çözünürlüklü projeksiyon cihazı.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu