Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler " Alternatif Enerji Kaynakları alanında önlisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Söke Meslek Yüksekokulunda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Program Profili
Alternatif Enerji Kaynakları sektörü gelişen diğer endüstri dalları gibi kendisini sürekli yenileyip geliştirmektedir. Program öğrencileri de kendilerini sürekli yenileyip geliştirmeye açık olarak eğitimlerini tamamlamak durumundadırlar. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı eğitimi alan öğrencilerinin bu gelişmeye ve yeniliğe açık olarak eğitimlerini almaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin yeniliklere açık olarak eğitim almalarına fırsat verilmesi açısından programın mevcut olanakları sürekli olarak yenilenerek gelişimi sürdürülmektedir. Ayrıca sanayi işbirliği her geçen yıl daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda staj yapma olanakları son derece rahattır. Programın mevcut atölyesi aktif olarak çalışır durumda olduğu için öğrencilerin uygulama yapma olanakları bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
1-TEDAŞ,EÜAŞ, gibi elektrik üretim ve dağıtım tesislerinde tekniker olarak, 2-Hidroelektrik,termik,buhar,güneş,rüzgar,jeotermal enerji üretim santrallerinde tekniker olarak, 3-Her türlü yenilenebilir enerji üretim şirketlerinde,orta ve büyük ölçekli işletmelerde araeleman olarak istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme Adnan Menderes Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Staj Durumu
30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu