Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Esin ÇINAR
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Zafer KORKMAZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehmet ŞEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Esin ÇINAR
Staj Koordinatörü
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Tarihçesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü altında 2012-2013 eğitim öğretim yılında açılmıştır.
Misyon
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler "Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında önlisans Diploması" derecesi alırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu