Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Yüksekokulumuzda örgün öğretimde Otomotiv Teknolojisi, Elektrik, Mekatronik, Moda Tasarımı, Tekstil Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık ve İkram Hizmetleri ikinci öğretimde Otomotiv Teknolojisi, Elektrik, Mekatronik ve Moda Tasarımı Programları bulunmaktadır.
Tarihçesi
ADÜ Söke Meslek Yüksekokulu 1 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı kanun ile kurulmuş ve 27.05.1994 tarihinde Prof.Dr.Akgün Aydeniz'in Söke Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne atanması ile faaliyete başlamıştır. Tekstil ve Otomotiv olmak üzere iki ayrı teknik programdan oluşan yüksekokulumuz 10 Ekim 1994 tarihinde 49 öğrenci ile ilk eğitim-öğretim yılına başlamıştır.
Misyon
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Nitelikli ara eleman yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
1- 12 adet derslik 2- 1 adet konferans salonu 3- 1 adet toplantı salonu 4- 1 adet yemekhane 5- 1 adet kantin 6- 1 adet kütüphane 7- 6 adet atölye 8- 4 adet laboratuar 9- 1 adet voleybol-basketbol sahası
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu