Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Sağlık sistemini tanımak
2.İş organizasyonu yapmak
3.KBRN durumlarda acil bakım uygulamak
4.Hasta veya yaralıyı değerlendirmek
5.Yaşam desteği sağlamak
6.Acil hastalıklarda acil bakım uygulamak
7.Travmalarda acil bakım uygulamak
8.Çevresel acillerde bakım uygulamak
9.Hasta veya yaralıya tedavi uygulamak
10.Hasta veya yaralının ihtiyaçlarını karşılamak
11.Hasta ve yaralının naklini sağlamak
12.Afetlerde acil bakım uygulamak
13.İnsan vücudunu yapısal ve fonksiyonel olarak incelemek
14.Ambulans kullanmak
15.Spor yapmak
16.Yangınla mücadele etmek
17.YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİNİ KAVRAMAK
18.Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olabilme
19.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olma
20.Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
21.Bir yabancı dilde mesleki terminolojiyi anlayabilmek ve doğru kullanmak
22.Kanser ve türlerini bilir. Kanserden korunmak için neler yapılması gerektiğini bilir.
23.Acil cerrahi müdahale gerektiren durumları bilir
24.Kayıt tutmanın önemini anlamak
25.Öğrencinin cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığını artırmak
26.Radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir
27.Aile planlaması yöntemlerini bilir
28.İnsan vücudu ve fonksiyonları ile ilgili terimleri bilir
29.Tıbbi atık sınıflandırmasını bilir
30.Etik ikilemleri bilmek
31.Cinsellik ve cinsel sağlık konusunda temel kavramları bilmek
32.Mesleki bilgi ve becerilerini doğru olarak kullanabilmek
33. Öğrenciler sağlık politikaları ile devlet sistemleri arasında bağlantı kurabilir
34.Yakın savunma kavramı
35.Duruş teknikleri ve vücudu kullanmayı öğrenme
36.Sağlık sistemi hakkında genel olarak bilgi sahibi olmak
37.Sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini öğrenmek
38.Bulaşıcı hastalıklara karşı kontrol ve korunmasına ilişkin eğitici ve araştırıcı bilgi kazanmak
39.Farmakolojik ajanları bilir. ilaçları endikasyon ve kontrendikasyonlarına göre nasıl uygulaması gerektiğini bilir
40.İnsan vücudunun fizyolojik yapısını ayırt etmek
41.Sağlıkta kalite standartları, kalite, standardizasyon, standart, akreditasyon kavramlarını bilir.
42. Yaşam kalitelerinin arttırılmasına ilişkin uygulamaları açıklama ve kullanma.
43.Sosyal hayatta ve iş hayatında davranış kurallarını öğrenmek
44.Kişisel bilgi,beceri ve deneyimlerini ekip halinde toplum yararına kullanmalarını sağlamak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu