Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Halise ÇİNAR
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Nazan ÖZTÜRK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nazan ÖZTÜRK
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Gökçe Sibel TURAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Gökçe Sibel TURAN
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Gökçe Sibel TURAN
Staj Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nazan ÖZTÜRK
Staj Koordinatörü
Hastalıkların tedavisine yönelik olarak ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyabilecek, yardımcı personel olarak kullanabilecek ve ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknoloji sahibi hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazandırılmış nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Tarihçesi
Ameliyathane Hizmetleri Programı 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında yer almaya başlamıştır.
Misyon
Hastalıkların tedavisine yönelik olarak ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyabilecek, yardımcı personel olarak kullanabilecek ve ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknoloji sahibi hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazandırılmış nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Vizyon
Çalışma alanının insan sağlığı olduğu göz önünde bulundurularak, sağlık teknikerliğinde tüm sorunları öngörebilen, araştıran, bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir yüksekokul olmaktır.
Amaç
Nitelikli ara eleman yetiştirmek.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu