Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Temur KURTASLAN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nalan AKAROĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Şinasi YAYLAGÜL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Alper Turan DEVLİ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ali ERKUL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Özgür GÜÇLÜ
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Sinan BAYIK
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Berna GÜNDEN
Staj Koordinatörü
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü sektörünü her yönüyle ele alarak bu alanda uzmanlaşmış kalifiye eleman yetiştiren bir bölümdür. Bu bölüm kapsamında öğrenciler değişen pazar koşullarında ne şekilde rekabetçi avantaj sağlayabileceğini, pazarlama sektöründe kâr elde etmek için gerekli olan faktörlerin neler olabileceğini, uluslararası pazarlama stratejilerini öğrenmektedir. Bu bölümdeki öğrencilere sadece pazarlama ve reklamcılık operasyonları değil, genel bir işletmecilik bilinci de verilmektedir. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Bölümde alt program olarak Pazarlama Programı mevcuttur.
Tarihçesi
Pazarlama programı; 2004–2005 Eğitim Öğretim yılında Tarımsal Pazarlama adı altında eğitime başlamıştır. Mevcut programımız 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü bünyesinde ve en son olarak 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Pazarlama ve Reklamcılık bölümü bünyesinde Pazarlama Programı adı altında eğitim öğretime devam etmektedir.
Misyon
Pazarlama’nın temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunarak serbest, küreselleşmiş piyasa ortamında üst düzeyde rekabet edebilen ve örgütsel hedeflere ulaşılırken tüketici gereksinimlerini tanımak, belirlemek ve karşılayabilen öğrenciler yetiştirmek.
Vizyon
Öğrencilerimize; sektörlerin ihtiyaçlarına göre yönlendirerek; akademik disiplinlerin uygulama ve mesleki boyutlarına öncelik veren ders programları ile “Eğitimde İşbaşı” anlayışına uygun olarak profesyonel iş hayatına hazırlamak ve alanında aktif rol alabilecek ara elemanlar yetiştirerek ilk sıralarda tercih edilen bir program olmaktır
Amaç
Öğrencilerimize mesleki bilinci aşılamak ve piyasada aranan meslek elemanları olmalarını sağlayabilmeleri ve iş hayatında işletmelerde pazarlama biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak, deneyimleri sonucu yönetimi sağlayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Müşteri tatmini, müşteri memnuniyetini gözeten, müşteri ilişkileri, pazarlama ve satış konularında işletmeye en etkin katkıyı sağlayarak Kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve reklamcılık birimlerinde ihtiyaç duyulan ara eleman kadrolarını yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda Cevdet İnci Bloğu ve Şefik Çerçioğlu Bloğunun bulunduğu yerleşke ile Ahmet Hakkı Balcıoğlu kampüsü olmak üzere 2 (iki) ayrı yerleşkede toplam 4315 m² kapalı alan, 1260 m² sera kapalı alanı ile 5000 m² uygulama alanı ve okul bahçesi olarak kullanılan açık alanımız mevcuttur. Bu alan 14 adet Sınıf, 2 adet Amfi, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 3 adet Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet Konferans Binası (Konferans Salonu ve Fuaye Alanı), 1 adet Kütüphane Binası (5 Bilgisayarlık Ortak İnternet Alanı ve 5000 Kitap- 70 kişi kapasiteli Kütüphane), 4 adet Uygulama Seraları, 1 adet Uygulama Alanı, 3 adet Uygulama Atölyeleri, 1 adet Açık Spor Alanı, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Açık Hava Amfi Tiyatro Alanı, 1 adet Kapalı Spor Alanı, 1 adet Kantin, 1 adet Misafirhane (Konuk Öğretim Elemanları Odası), 13 adet Akademik Personel Çalışma Odası, 7 adet İdari Personel Çalışma Odası, 1 adet Öğrenci ve Personel Yemekhanesi, 1 adet Ambar ve 1 adet Arşiv olarak düzenlenmiştir.
Teknik Altyapı
Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmede geniş veri tabanları, sanal iş ortamları ve internet üzerinden iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan bilgisayar laboratuarı ve 5000 kitaptan oluşan kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu