Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Sinan BAYIK
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Niyazi BİNGÜL
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nalan AKAROĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Niyazi BİNGÜL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Şinasi YAYLAGÜL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Sinan BAYIK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Alper Turan DEVLİ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Arzuhan ÇAKIR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ali ERKUL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Özgür GÜÇLÜ
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Sinan BAYIK
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Berna GÜNDEN
Staj Koordinatörü
Programımız sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışabilecek nitelikli personelin yetiştirilmesi için eğitim öğretim faaliyetleri yürütmektedir. Halen örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere toplam 200 öğrenci kapasitesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Tarihçesi
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programı; 2006-2007 eğitim öğretim yılında Kuaförlük programı olarak eğitim hayatına başlamıştır. 2008 yılında ikinci öğretim için ayrıca öğrenci alımını gerçekleştirdi. 2009 yılı itibariyle Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü altında isim ve ders içeriği değişikliğine giderek Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı adını aldı. Halen örgün öğretim ve ikinci öğretim çatısı altında eğitim öğretime devam etmektedir.
Misyon
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetlerinin uygulama alanına giren konularda ileri düzey bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırarak, toplum sağlığı konusunda hassas, etik değerlere bağlı, mesleği ile ilgili gelişmeleri takip ederek çağın gereklerine uyum sağlayabilen meslek uzmanları yetiştirmek.
Vizyon
Öğrencilerimizi, uygun eğitim altyapılarını kullanarak sektörün taleplerini karşılayabilecek şekilde, bilgi ve becerilerini uygun ortamlarda kullanabilecekleri doğrultuda yetiştirmek.
Amaç
Öğrencilerimize mesleki bilinci aşılamak ve piyasada aranan meslek elemanları olmalarını sağlayabilmeleri ve iş hayatında işletmelerde alanla ilgili uygulama, koordinasyon, pazarlama, eğitim, yönetim basamaklarında çalışabilecek donanımlı, hayat boyu öğrenme sürecini prensip edinmiş, insan hakları ve mesleğinin getirdiği etik ilkelere bağlı meslek uzmanlarını yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda Cevdet İnci Bloğu ve Şefik Çerçioğlu Bloğunun bulunduğu yerleşke ile Ahmet Hakkı Balcıoğlu kampüsü olmak üzere 2 (iki) ayrı yerleşkede toplam 4315 m² kapalı alan, 1260 m² sera kapalı alanı ile 5000 m² uygulama alanı ve okul bahçesi olarak kullanılan açık alanımız mevcuttur. Bu alan 14 adet Sınıf, 2 adet Amfi, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 3 adet Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet Konferans Binası (Konferans Salonu ve Fuaye Alanı), 1 adet Kütüphane Binası (5 Bilgisayarlık Ortak İnternet Alanı ve 5000 Kitap- 70 kişi kapasiteli Kütüphane), 4 adet Uygulama Seraları, 1 adet Uygulama Alanı, 3 adet Uygulama Atölyeleri, 1 adet Açık Spor Alanı, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Açık Hava Amfi Tiyatro Alanı, 1 adet Kapalı Spor Alanı, 1 adet Kantin, 1 adet Misafirhane (Konuk Öğretim Elemanları Odası), 13 adet Akademik Personel Çalışma Odası, 7 adet İdari Personel Çalışma Odası, 1 adet Öğrenci ve Personel Yemekhanesi, 1 adet Ambar ve 1 adet Arşiv olarak düzenlenmiştir.
Teknik Altyapı
Programımızda 3 (üç) adet uygulama atölyesi mevcut olup atölyelerimiz görsel ve işitsel destekli eğitim altyapısına uygun teknoloji ile donatılmıştır. Bunala beraber okulumuz derslikleri de aynı şekilde teknolojik imkânlara sahiptir. Okulumuzda internet erişimi, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu