Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nalan AKAROĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ali ERKUL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Şinasi YAYLAGÜL
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Muammer ERDEN
Mevlana Koordinatörü
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu, işçi ve mühendis arasında yer alan, teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bölüm; Fidan Yetiştiriciliği, Mantarcılık, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (ÖÖ ve İÖ) Programları olmak üzere 3 alt programa ayrılmaktadır.
Tarihçesi
Mantarcılık programı; 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Bitkisel ve Hayvansal Üretim bölümü bünyesinde eğitim öğretime başlamıştır.
Misyon
Mantarcılık alanında, üstün nitelikli bireyler yetiştirerek, evrensel ilkelere uygun bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunan ve Mantarcılık alanıyla ilgili teori ve uygulamaların bilincinde, bilgi üretimi için gerekli temel becerilere ve geleceğin bilimsel düşüncelerine sahip öğrenciler yetiştirmektir.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi eğitimi veren, toplumsal sorumluluk bilicinde mantarcılık alanının ihtiyaçlarına cevap veren, yeni teknolojileri kullanıp geliştirebilen ve alanında aktif rol alabilecek ara elemanlar yetiştirerek ilk sıralarda tercih edilen bir program olmaktır.
Amaç
Ülkemiz ve yöre koşullarına göre çağdaş bir eğitim-öğretim veren bölümümüz; üniversite-sanayici-üretici işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek donanıma sahip, meslek etiğine uygun davranan, sektörü iyi tanıyan ve sektörün aradığı niteliklere de sahip, gelişen teknolojiyi takip edebilme ve bilgiye ulaşabilme yeteneğine sahip sorumluluk almaktan kaçınmayan teknik elemanlar yetiştirmektedir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda Cevdet İnci Bloğu ve Şefik Çerçioğlu Bloğunun bulunduğu yerleşke ile Ahmet Hakkı Balcıoğlu kampüsü olmak üzere 2 (iki) ayrı yerleşkede toplam 4315 m² kapalı alan, 9260 m² açık alanımız mevcuttur. Bu alan 14 adet Sınıf, 2 adet Amfi, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 3 adet Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet Konferans Binası (Konferans Salonu ve Fuaye Alanı), 4 adet Uygulama Seraları, 1 adet Uygulama Alanı, 3 adet Uygulama Atölyeleri, 1 adet Açık Spor Alanı, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Açık Hava Amfi Tiyatro Alanı, 1 adet Kapalı Spor Alanı, 1 adet Kantin, 1 adet Misafirhane (Konuk Öğretim Elemanları Odası), 13 adet Akademik Personel Çalışma Odası, 7 adet İdari Personel Çalışma Odası, 1 adet Öğrenci ve Personel Yemekhanesi, 1 adet Ambar ve 1 adet Arşiv olarak düzenlenmiştir.
Teknik Altyapı
Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmesini sağlayan uygulama alanları, uygulama laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı ve 5000 kitaptan oluşan kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu